Novosti

04Jul

Odluka o poništenju javnog konkursa za izbor članova...

Na osnovu člana 18. Statuta Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo...

02Jul

„TAJAN –Tourism, Adventure, Joy, Attractions,...

Priroda koja oplemenjuje, koja uči i podučava, opominje i upozorava...

...

25Jun

Stručnom edukacijom do boljih poslovnih rezultata -...

Teme : Pravilna primjena propisanog sistema gospodarenja šumama i Klasifikacija...

22Jun

Javni konkurs za imenovanje članova Odbora za reviziju...

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene...

20Jun

Učešće ŠPD-a u projektu "Transparenta i odgovorna javna...

JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, partner je Agenciji za razvoj EDA u...

18Jun

Podignuta spomen ploča za rahmetli kolegu Sabita Muhića...

Na godišnjicu smrti, nesretno preminulog kolege, Sabita Muhića, u krugu RJ Građenje i...

14Jun

Bajramska čestitka...

Poslovnim partnerima, predstavnicima društvene zajednice i svim vjernicima islamske...

12Jun

Pravilnik o radu i svi ugovori o radu sa radnicima...

Kolektivnim ugovorom u oblasti šumarstva, uređuju se prava...

11Jun

Potpisan Ugovor o isporuci ogrijevnog drveta za potrebe...

Između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK...

07Jun

Vlada ZDK usvojila Informaciju o gospodarenju šumama na...

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK – Kantonalne...

05Jun

Danas je Svjetski dan zaštite životne sredine...

„Pobijedi plastično zagađenje“ (Beat Plastic Pollution) sa motom: "Ako ne...

30May

Izmijena i dopuna Odluke o izradi, sadržaju i primjeni...

Šumskoprivredna osnova je osnovni planski okvir za...

25May

REALIZACIJA „PROJEKTA PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA I...

U proljeće 2017.godine zdravstveno stanje sastojina jele na području gospodarenja JP...

23May

Poslovna jedinica "Šumarija Vareš" domaćin radnoj...

Dana 22.05.2018. godine, Poslovna jedinica „Šumarija Vareš", bila je ...

17May

Definisan tekst misije društva za potrebe dobijanja FSC...

Parafirajući načelnu odluku o pokretanju procesa certificiranja šuma, odnosno izjavu o...

16May

Promocija parka prirode "Tajan"...

Na šumskom području kojim gospodari JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići,...

14May

Usvojen Plan javnih nabavki za 2018.godinu...

Na IX redovnoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 18.04.2018.godine, usvojen je Plan javnih...

14May

Ilegalne aktivnosti u šumarstvu i Evropska uredba o drvetu...

Pitanje ilegalnih aktivnosti u sektoru šumarstva postaje sve značajnija tema globalnih...

23Apr

Potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca...

Predsjednica "Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH", Lejla...

12Apr

Izvršen izbor na oglašena radna mjesta...

Na osnovu provedenog Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj...