Zenica

 

"ŠUMARIJA ZENICA"

Adresa: Travnička cesta 30 ,72 000 Zenica

Tel: 032/206-920

Fax: 032/246-200

e-mail: zenica@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ Mahovac Kabir, dipl.ing.šum., GSM +38761951572

Upravna zgrada PJ je smještena u Zenici, na putu koji iz Zenice vodi prema Vjetrenicama,dok se ispostava PJ nalazi u Nemili u blizini magistralnog puta M17.

PJ “Šumarija Zenica" sa 62 uposlena radnika bavi se šumsko-uzgojnim radovima i radovima na eksploatacuiji šuma na površini od 27.689,80 ha. Nalazi se u sastavu JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići. PJ "Šumarija Zenica" gazduje na pet gospodarskih jedinica ( Babino-Gračanica, Đulanov potok, Stranjanska rijeka, Nemila-Pepelari i Nemila-Bistričak), koje pripadaju ŠGP „Krivajsko“.

Pored dvije upravne zgrade raspolaže i sa dvije lijepo uređene šumarske kuće koje se uklapaju u prirodni ambijent ,jedna se nalazi u Šagovićima a druga u Sebuju.

Područje na kojem gazduje PJ "Šumarija Zenica" obiluje mnoštvom vodotoka koji razdvajaju veći broj uzvišenja sa jakim stranama, pokrivenim raznovrsnim šumskim vrstama drveća. Posebno se izdvajaju Tvrtkovac (1305m N.V) i Lisac (1302m N V ) koji nadziru čitavu gromadu ostalih manjih uzvišenja.