Tajan

 

 

Poslovna jedinica Spomenik prirode "TAJAN"

Adresa: Kamenica bb, 72 220 Zavidovići

Tel: 032/851 - 090 

Fax: 032/851 - 090 

E-mail: tajan@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ Mujkić Dalija, dipl.ing.šum., GSM +38761478487

 

Savremeni čovjek u razvijenim društvima sve više pažnje posvećuje očuvanju prirode i prirodnih bogatstava u izvornom obliku. Iz takvog pristupa se i rodila ideja za pokretanjem incijativa za proglašenje Spomenika prirode Tajan.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj sjednici, održanoj 26.02.2008. godine, donijela Zakon o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“.

Ovim Zakonom su detaljno opisane sve aktivnosti koje se odnose na vjerodostojno i adekvatno upravljanje ovim zaštićenim područjem i obaveze koje iz njih proizilaze.

Ukupna  površina Spomenika prirode „Tajan“ iznosi 4.948,35 ha, od čega 4.038,35 ha pripada općini Zavidovići, a 910,00 ha općini Kakanj.

Na dan Europe, 09.09.2013.godine, ovo zaštićeno područje je dato na upravljenje JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići.

            (Karta Spomenika prirode "TAJAN")

Aktivnosti koje su usmjerne na razvoj potencijala koji nudi park prirode, odnose se na mogućnosti za naučna istraživanja i obrazovanje vezano za izradu programa speleoloških, hidroloških, bioloških, arheoloških i drugih istraživanja, te izradu programa obuke sa ciljem razvoja kapaciteta interesnih skupina u oblasti zaštite okoliša, okolišnog upravljanja i upoznavanja sa vrijednostima područja, razvoj turizma i rekreacije koji nisu u suprotnosti sa ciljevima zaštite Spomenika prirode odnosno izgradnja i obnova turističke infrastrukture u skladu sa Prostornim planom područja posebnih obilježja, propisanim mjerama zaštite i Planom upravljanja, poboljšanje socijalnih i ekonomskih uslova lokalnog stanovništva i stanovništva u okruženju Spomenika prirode, razvoj uslužnih i drugih djelatnosti u skladu sa ciljevima zaštite Spomenika prirode.

Proglašenje zaštićenog područja za cilj treba da ima očuvanje trajnih prirodnih karakteristika jedinstvenog i značajnog kvaliteta okoliša, otklanjanje i sprječavanje eksploatacije i oštećenja prirode, te omogućavanje stanovništvu koje živi u granicama zaštićenog područja, korištenje prirodnih dobara u skladu sa ciljevima zaštite. Na taj način je osigurano očuvanje brojnih prirodnih, pejzažnih, hidroloških speleoloških, paleontoloških, edukativnih, naučnih i ekonomskih vrijednosti, te usklađivanje vrijednosti sa zaštitom, korištenjem i razvojem područja.

Ono što ovaj biser prirode nudi, a što ga izdvaja od drugih, je atraktivna višestruka ponuda  s obzirom da je područje SP „Tajan“ bogato kanjonima (kanjon Mašice, kanjon Suhe, kanjon Duboke Tajašnice), prirodnim kamenim mostovima, endemskim biljkama, speleološkim objektima(jama Atom, jama Javor, Omladinska jama, Lukina pećina, Pećina u srednjoj stijeni), raznim životinjskim vrstama, vodopadima, pećinama, jezerom (Jezero na Mašici), šumama i geološkom raznolikosti, endemskim biljkama ali i drugim sadržajima koji se stalno dopunjavaju.

Uposlenici „Tajana“ su obučeni da uvijek budu na raspolaganju eventualnim posjetiocima, da ih informišu i upute u način funkcionisanja cijelog prirodnog rezervata.

Višegodišnji profesionalan rad naših uposlenika svake godine donosi sve veću zainteresovanost za ponudu ovog prirodnog dragulja naše zemlje a tendencija daljeg napredovanja obećava zadovoljavanje i turista sa najistančanijim ukusom.  

Jezero Mašica je uređeno sa nadstrešnicama, roštiljima, šetnicama, eko toaletima, sa svim pripadajućim sadržajem koji će učiniti Vaš boravak u prirodi nezaboravnim.

Pećine su takođe uređene, u pećini Srednja stijena postavljena je staza kako bi posjetiocima bilo lakše da se kreću i posmatraju pećinske ukrase (stalaktite i stalagmite), a u Info centru se može iznajmiti speleološka oprema bez koje se ne možete ući u pećine, a to podrazumijeva kacigu i čeonu lampu. Takođe, nabavljena je i oprema za zimski turizam (krplje, gležnjaci), štapovi za hodanje, dvogledi, brdska bicikla uz koje dobijete i kacigu. Smještajni kapaciteti su u privatnom vlasništvu, radi se o 15 vikendica (oko 80 ležaja).

Izgrađena je i kružna biciklistička staza Info centar – restoran Kamenica – Info centar, a izvršena je i nabavka dječijih bicikala za porodice sa djecom. 

U zaštićenom području Spomenika prirode dozvoljene aktivnosti su:

1. Obilježavanje granica zaštićenog područja sa informacijama o režimu zaštite,

2. Sanacija područja u skladu sa Planom upravljanja Spomenikom prirode, a u cilju revitalizacije degradiranih površina,biljnih i životinjskih vrsta, te očuvanje prirodnih staništa u autentičnom obliku,

3. Uređenje i obilježavanje staza za šetnju i mjesta za razgledanje i odmor,

4. Unapređenje infrastrukture za rekreaciju,

5. Postavljanje panoa sa informacijama o vrijednostima zaštićenog područja,

6. Izgradnja turističkih objekata, edukacionih centara i kuća za odmor,

7. Razvoj kućnih radinosti i male privrede koja je u funkciji turizma,

8. Saobraćaj postojećim regionalnim i lokalnim putevima i putevima do vikend naselja,

9. Izgradnja parking prostora,

10. Uspostavljanje adekvatnog sistema prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada,

11. Poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja zdrave hrane bez upotrebe pesticida),

12. Zaštita šuma od biljnih bolesti i štetnih insekata,

13. Zaštita šuma od požara i drugih elementarnih nepogoda i

14. Provođenje neophodnih uzgojnih mjera.

Veliki broj turista se odlučuje upravo za ovu destinaciju jer se radi o netaknutoj i čistoj prirodi, prirodi u izvornom obliku, prirodi koja ostavlja bez daha, koja nadahnjuje, inspiriše, onoj koju vidimo kako se budi ujutro, i ide na počinak u sumrak, onoj u kojoj jedan život zavisi od smrti drugog, koja ima svoju hijerarhiju, koja pronalazi put za rađanje, koja oplemenjuje, koja uči i podučava, opominje i upozorava...

Ovo je jedino zaštićeno područje na Zeničko – dobojskom kantonu.

JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići i u narednom periodu namjerava realizovati projekte koji se tiču turizma, s obzirom da se radi o ogromnom potencijalu koji šuma pruža.