Uprava

 UPRAVA PREDUZEĆA

Upravu preduzeća čine Direktor i tri izvršna direktora:

-  Direktor: Turić Adnan, dipl. ing.šum., 

-  Izvršni direktor za tehničke poslove:  Kovač Nusret, dipl.ing.šum., 

-  Izvršni direktor za ekonomsko - komercijalne  i finansijske poslove : Perković Anto, mr.menadžmenta, 

-  Izvršni direktor za pravne poslove :  Čamdžić Mesud, dipl.pravnik.