JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 24.09.2020.

Javni poziv za nabavku uglja i peleta za grijanje, br.55/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.09.2020.

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za TMB, br.51/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.09.2020.

Javni poziv za nabavku ulja za motorna vozila, br.53/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 09.09.2020.
ZATVORENO

Dopuna javnog poziva za nabavku usluga pošumljavanja - korigovani obrsci za lotove 5,7 i 10, br. 64/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.09.2020.
ZATVORENO

Dopuna javnog poziva za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 66/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.09.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku LZS - čizama i neprosjecivih odijela, br. 52/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 31.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku čeličnih užadi - sajli, br.50/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 28.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku privrednog eksploziva i sredstava, br. 49/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 28.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 66/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 26.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga pošumljavanja, br.64/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 24.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku radova građevinske mehanizacije, br.62/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku goriva za PJ"Šumariju Zenica", br. 47/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga transporta ogrjevnog drveta za škole, br.54-2/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.08.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke terenskih minibus vozila, br. 43/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku radova na sanaciji šumskih puteva, br. 58/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.08.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku guma za građevinsku mehanizaciju, br. 23-3/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.07.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za putnička vozila br.91-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.07.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za motorne pile, br. 41-2/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 28.07.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku stočne hrane - kukuruz, zob i sijeno, br. 45/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 28.07.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke akumulatora, br. 13-2/20

Detaljnije