Novosti

16Jun

Naša snaga su naši radnici

Čovjek je oduvijek povezan sa prirodom a blagodati šume su se obilato koristile u svim epohama čovjekovog razvoja. Kroz nastanak, šumarstvo kao privredna grana, je imalo svoja razvojna poglavlja. Od prvih organizacionih obilka šumarstva pa do danas, deseile su se značajne promjene, a tehnološki razvoj je dijelom olakšao mukotrpan i težak rad u šumi.

Jedino što je ostalo nepromijenjeno je čovjek, radnik u šumarstvu, istinski zaljubljenik u šumu i njen vječni poštivalac.

Nasmijano lice radnika koji obavlja težak i opasan posao u šumarstvu u kojem svaki suvišan pokret može uzrokovati povredu i biti koban, šalje poruku vjernog i stvarnog čuvara šume. Dok osmijehom odaje počast a rukom pokazuje svo to šumsko prostranstvo kojem se divi, stavlja na znanje prolaznicima i putnicima namjernicima koliko je značajan posao kojim se bavi, šaljući stvarnu poruku da smo svi mi prolazni a priroda i šuma ostaju i pamte.

(Izvršni direktor za ekonomsko - finansijske poslove, Perković Anto, u terenskoj posjeti poslovnoj jedinici "Šumariji Olovo" - lokalitet Žeravice)

Pamti šuma sve događaje, velike i male, nove tehnologije i tehnološka dostignuća, pravdu  i nepravdu, ali najviše pamti sudbine istinskih zaljubljenika u šumu, naših radnika. Rođenja sinova i kćeri, prče o prvim ljubavima i šaljivim događajima, neostvarenim snovima. Koliko osmijeha i koliko sreće, a koliko i tuge pamti šuma, jer ona je jedna od njih. Oni je čuvaju a ona im zauzvrat nudi vječnog čuvara njihovih tajni.

I kao što u prirodi sve mora imati svoju harmoniju, kao što je svaki proces unaprijed predodređen, tako i naši radnici u šumarstvu, svakao ima svoj zadatak, svoju kariku u  lancu koju ponosno drži i kojom čuva svoga kolegu sa lijeve i desne strane.

I zaista, sa širokim osmijehom i ponekom šalom, oplemene i najtvrđa srca, oni, naši radnici, istinski čuvari šuma.