Novosti

11Aug

Nabavljeno novo vatrogasno vozilo

Ove godine, više nego bilo koje ranije, širom Europe pa i svijeta, izbio je veliki broj šumskih požara, koji su se proširili i na naseljena područja.

Apokaliptične slike vatrene stihije pristižu iz Turske, Grčke, Italije ali i iz dijelova naše države. Šumske požare je sve teže držati pod kontrolom zbog ekstremno visokih temperatura, koje otežavaju posao na gašenju požara, a svjetski stručnjaci upozoravaju na klimatske promjene i potrebu hitnog reagovanja za spas planete Zemlje.

Kao preduzeće koje gazduje šumom i šumskim zemljištem, godinama se borimo sa šumskim požarima i svake godine upozoravamo na pojavu istih, jer su upravo šumski požari broj jedan štetnici kada su u pitanju štete nastale na šumi i šumskom zemljištu jer izazivaju destrukciju ekosistema, ostavljajući iza sebe pustoš, uništavajući  floru, faunu i zemljište i nanoseći ogromne materijalne i ekološke štete.

Svake godine, najveći teret prilikom gašenja nastalih požara podnese upravo naše preduzeće i naši radnici, koji se bore s velikim brojem požara, na području gospodarenja preduzeća, a štete koje uzrokuju su nesagledive.

Poučeni različitim iskustvima sa požarima, preduzeće ima svoj Programa mjera zaštite šuma od požara i sastavni su i promjenjivi dio Plana zaštite od požara, što će reći koliko se ozbiljno pristupa problemu sa požarima. Važan faktor prilikom gašenja požara je i alat za gašenje , koji se nabavlja u skaldu sa mogućnostima preduzeća.

U sardnji Službe za zaštitu i certificiranje šuma i Službe osiguranja i zaštite, pripremljen je projekat „Nabavka vatrogasnih vozila u svrhu zaštite šuma i lokalnih zajednica od šumskih požara na području Zeničko – dobojskog kantona“, koji je urađen na osnovu Javnog konkursa Fonda za zaštitu okoliša Federacija Bosne i Hercegovine za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/1.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je odobrio sufinansiranje nabavke jednog vatrogasnog vozila Mahindra GOA Pick up plus DC, uz vlastito učešće od 40%, koje je nakon provedenog postupka javne nabavke danas i zvanično uručeno preduzeću.

„Realizacija ovog projekta je jako značajna za naše preduzeće i nabavka jednog ovakvog vatrogasnog vozila će uveliko olakšati gašenje šumskih požara, a nadamo se da ćemo i ubuduće imati podršku Fonda za slične projekte, jer jedno vozilo znači mnogo ali s obzirom na veličinu prostora kojim gospodarimo, potrebe su daleko veće“, kazao je Rukovodilac službe za zaštitu i cartificiranje šuma dr.sci.Kenan Zahirović.

Nabavljeno vozilo će biti na polaznom punktu u Rasadniku Zavidovići a koristit će se za potrebe gašenja požara u poslovnim jednicama „Šumarija Zavidovići“, „Šumarija Žepče“ i „Šumarija Zenica“.

Vozilo koje je nabavljeno je u pravoj mjeri efikasno za gašenje požara, a ujedno je efikasno i za prevoz ljudi unutar interventne grupe sa kojom se vrši početno gašenje požara.

Naši radnici su završili obuku za rad sa vatrogasnim vozilom, koja je obavljena od strane dobavljača a vršit će se i dalje obuke radnika kao profesionalnih vatrogasaca, kako bi se što efikasnije i brže intervenisalo prilikom eventualnog izbijanja požara.  

Nabavka vozila, osim za gašenje šumskih požara, značajna je i za lokalno stanovništvo, s obzirom da se nerijetko šumski požari šire i na naseljena područja, te će ova nabavka pridonijeti i većoj sigurnosti stanovništva.