Odbori

1. SKUPŠTINA PREDUZEĆA

-  Mujarić Zaim – predsjednik

-  Silajdžić Sabahudin – član

-  Trogrlić Valentina – član

-  Dedić Miralem – član

-  Mehić Jusuf – član

Rješenje o imenovanju Skupštine društva

2. NADZORNI ODBOR

-  Babić Kabir – predsjednik

-  Hadžić Jasmina - član

-  Smailhodžić Idris - član

-  Mandžuka Almir - član

-  Kućanović Mujo -  član

Odluka o imenovanju Nadzornog odbora

3. ODBOR ZA REVIZIJU 

- Trenutno nije imenovan