Odbori

1.SKUPŠTINA PREDUZEĆA

 

-  Mujkić Dalija – predsjednik

-  Huskanović Armin – član

-  Moravac Kemo – član

-  Vrhovac Snježana – član

-  Husika Mirha – član

 

2. NADZORNI ODBOR

 

-  Perković Martina– predsjednik

-  Zečić Alen - član

-  Rahić Fahrudin - član

-  Sjerotanović Edisej - član

-  Salkanović Azem -  član

 

3. ODBOR ZA REVIZIJU

 

-  Oparić Mirsad – predsjednik

-  Kaknjo - Sinanović Mersiha – član

-  Sarajlić Vjekoslav – član