Odbori

1. SKUPŠTINA PREDUZEĆA

 

-  Mujkić Dalija – predsjednik

-  Huskanović Armin – član

-  Moravac Kemo – član

-  Šoko Miroslav – član

-  Husika Mirha – član

 

2. NADZORNI ODBOR

 

-  Smailhodžić Idris – predsjednik

-  Krsmanović Olja - član

-  Bedak - Tahirović Adaleta - član

-  Mandura Ivica - član

-  Antunović Ivan -  član

 

3. ODBOR ZA REVIZIJU 

- Trenutno nije imenovan