Novosti

01Jun

Edukacijom do sredstava Europskih fondova

U okviru dva projekta koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) ured u Bosni i Hercegovini - Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog razvoja (URBAN LED) & Support to UNEP/GEF portfolio, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je implemenitirala treninge za Upravljanje projektnim ciklusom (PCM). 

Realizovani su „Program 1“ koji podrazumijeva razumijevanje Evropske unije, programe finansijske podrške i fondova EU, izradu projektnih prijedloga prema PCM-u i popunu aplikacija na EU fondove, i „Program 2“ koji podrazumijeva planiranje i koordinaciju provedbe projekata, ugovorne obveze korisnika sredstava, provedbu procesa javnih nabavki i upravljanje finansijskim izvještajima, edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

Kao predstavnik JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, odnosno Poslovne jedinice Spomenik prirode "Tajan" edukaciji je prisustvovao Referent u Info centru Hasib Imširović, diplomirani pravnik. Nakon održane edukacije i uspješno položenih završnih testova, naš uposlenik je dobio Certifikate za uspješno usvojena znanja o alatima i potrebnim vještinama za pisanje i apliciranje ka EU fondovima u okviru „Programa  1“ Projektne akademije i uspješno usvojena znanja o upravljanju EU fondovima u okviru „Programa  2“ Projektne akademije.

Sveukupni cilj Projektne akademije je povećanje apsorpcijskih kapaciteta korisnika kroz primjenu edukatvnog programa izgradnje institucionalnih kapaciteta za razumijevanje EU integracija, procesa pridruživanja i jačanje njihovog učešća u programima podrške EU sa fokusom na PCM.

Svrha Akademije je sticanje vještina neophodnih za proces programiranja, pripreme projekata, implementacije, praćenja i procjene, kao i razvoj ljudskih resursa (koji igraju centralnu ulogu u kapacitetima jedne institucije da uspješno upravlja fondovima).

Educiranje kadra i unaprijeđenje znanja i vještina uposlenika JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići su jedan od osnovnih ciljeva i vizija razvoja preduzeća. Upravitelj jedinog zaštićenog područja u ZDK  na ovaj način će imati mogućnost apliciranja na projekte i pozive EU, a sve u cilju unaprjeđenja rada i sadržaja unutar Spomenika prirode "Tajan".