JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 30.07.2021.

Javni poziv za nabavku usluga pošumljavanja, br. 16-3/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 30.07.2021.

Javni poziv za nabavku nasipnog materijala, br.21-2/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.07.2021.

Javni poziv za nabavku ulja za motorne pile i motorna vozila, br.57/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 26.07.2021.

Javni poziv za nabavku konja, br.43-2/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 23.07.2021.

Javni poziv za nabavku goriva, br.27-2/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 23.07.2021.

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za šumski zglobni traktor Hittner Eco trac 120 V

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 06.07.2021.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izvršenja predocjene i ocjene za FSC certifikat, br. 48/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 05.07.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga transporta ogrijevnog drveta za škole, br. 50/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 02.07.2021.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 01.07.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za MAN vozila, br.49-2/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 30.06.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za motorne pile, br.55/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 23.06.2021.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za šumske traktore, br. 47/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.06.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabvaku usluga angažovanja pomoćnih radnika na doznaci stabala, br. 38-3/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.06.2021.
ZATVORENO

Dopuna javnog poziva za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br.46/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 14.06.2021.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila MAN i GAZ, br. 49/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 14.06.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za šumski zglobni traktor Hittner Eco trac 120 V, br. 51/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.06.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 46/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 26.05.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za vozila MAN i GAZ, br. 49/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 21.05.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku guma za šumske traktore, br. 47-21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 19.05.2021.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za VW, Škodu, GAZ, Nissan i Mercedes, br. 31/21

Detaljnije