JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 06.05.2021.

Javni poziv za nabavku motornih pila, br. 41/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.05.2021.

Javni poziv za navaku usluga angažovanja pomoćnih radnika na poslovima doznake stabala, br. 38/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.04.2021.

Javni poziv za nabavku guma za građevinsku mehanizaciju, br. 17-2/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 28.04.2021.

Javni poziv za nabavku usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, br. 36/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 23.04.2021.

Javni poziv za nabavku stočne hrane - zob i kukuruz, br. 39/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.04.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga pošumljavanja, br. 16-2/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 20.04.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku sjemena crnog bora, br. 29-2/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 20.04.2021.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke izrade privredne osnove za ŠPP"Olovsko", br. 24/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 19.04.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku radova na sanaciji umskih puteva, br.34/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 16.04.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rasadničkih usluga, br. 28-2/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.04.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga proreza drvnih sortimenata na pilani

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.04.2021.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku vatrogasnog vozila, br.37/21

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.04.2021.

Javni poziv za dostavaljanje ponuda za članarine strukovnim udruženjima u 2021. godini

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.04.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za zdravstvene i socijalne usluge u 2021. god.

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.04.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge pretplate na naučnu i stručnu literaturu u 2021. godini

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.04.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za hotelske i ugostiteljske usluge u 2021. godini

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.04.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za članarine privrednim komorama u 2021. godine

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.04.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za pravne usluge u 2021. godini

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.04.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja u 2021. godini

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.04.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge vještaka u 2021. godini

Detaljnije