JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.05.2022.

Javno nadmetanje br. 09-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.05.2022.

Javno nadmetanje br. 08-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve i jele "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 10.05.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.07-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.05.2022.
ZATVORENO

Obavijest - Licitacija br.07-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.04.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.07-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve i ostalih tvrdih lišćara

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.04.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, br.06-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.04.2022.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šekundarnih šumskih proizvoda, br.01-PS/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 15.04.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, jele, smrče i crnog bora "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.04.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.01-PS/22 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.04.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, br. 05-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.03.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve i ostalih tvrdih lišćara "na peritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.03.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.03.2022.
ZATVORENO

Obavijest - Licitacija br.04-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.03.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, jele, smrče, bijlog i crnog bora"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.02.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele i smrče "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 11.02.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata putem Javnog nadmetanja, br. 02-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 02.02.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.01.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.12.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10-PS/21 (Prodaja otpisanih grla - konja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.12.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 24-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije