JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.10.2020.
ZATVORENO

Javno nandmetanje br. 17-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.09.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.16-Pl/20 (Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.08.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 15-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.07.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PS/20 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.07.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14 - PL/20 ( Prodaja drvnih sortimenata hrasta, jele i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.06.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 13 - PL/2 (Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 09.06.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 12 - PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put"u PJ"Šumariji Olovo" )

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetnje br. 11 - PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta "na paritetu tvrdi put)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 15.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10 - PL /20 (Prodaja drvnih sortimenata na području PJ"Šumarije Olovo", "na paritetu tvrdi put", odjeli 8. i 36. GJ"Tribija - Duboštica"

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 09-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08 - PL / 20 ( Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca četinara"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03 - PS / 20 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.04.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 07-PL/20 ( Prodaja drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put" - na području JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.04.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PS/20 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda i prodaja otpisanog grla (Konja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.04.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-Pl/20 (Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca četinara "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.03.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.01-PS/20 (Prodaja otpisanih grla - konja, u poslovnoj jedinici "Šumariji Olovo")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.03.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, crnog bora, hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.03.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/20 - Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, crnog bora, hrasta i bukve, "na paritetu tvrdi put" - K O R E K C I J A

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.03.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, crnog bora, hrasta, bukve, "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.02.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03 - PL /20 (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, bijelog bora, crnog bora, hrasta, bukve "na paritetu tvrdi put" - K O R E K C I J A

Detaljnije