JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.02.2021.

Javno nadmetanje br. 03-Pl/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata bukve, hrasta, jele, smrče i javora "na paritetu tvrdi put") - ISPRAVKA

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.02.2021.

Javno nadmetanje br. 03-Pl/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata bukve, hrasta, jele, smrče i javora "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.02.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata bukve, hrasta, jele i smrče"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 01.02.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, javora, jele, smrče, b.bora i bukve „na paritetu tvrdi put“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.12.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PS/20 ( Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - kora drveta smrče u PJ"Šumariji Vareš")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.12.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 20-PL/20 ( Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 01.12.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.19-PL/20 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.11.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PS/20 (Prodaja pištolja marke"HS PRODUKT", model HS-9 Standard, kalibra 9x19mm)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.11.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.18-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta i trupaca crnog bora "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.10.2020.
ZATVORENO

Javno nandmetanje br. 17-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.09.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.16-Pl/20 (Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.08.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 15-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.07.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PS/20 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.07.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14 - PL/20 ( Prodaja drvnih sortimenata hrasta, jele i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.06.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 13 - PL/2 (Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 09.06.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 12 - PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put"u PJ"Šumariji Olovo" )

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetnje br. 11 - PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata trupaca hrasta "na paritetu tvrdi put)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 15.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10 - PL /20 (Prodaja drvnih sortimenata na području PJ"Šumarije Olovo", "na paritetu tvrdi put", odjeli 8. i 36. GJ"Tribija - Duboštica"

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 09-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.05.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08 - PL / 20 ( Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca četinara"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije