JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.05.2023.
ZATVORENO

Obavijest zainteresovanim kupcima u postupku Javnog nadmetanja br. 05-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.05.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele i smrče "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.04.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje sekundarnih šumskih proizvoda, br. 03-PS/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.04.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PS/23 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.04.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.04.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PS/23 (Prodaja otpisanih grla - konja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.02.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 03-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.02.2023.
ZATVORENO

Obavijest zainteresovanim kupcima u postupku javnog nadmetanja br.03-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 10.02.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put"

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.01.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PS/23 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.01.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 01-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.01.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.01.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele, smrče, bijelog bora, plemenitih lišćara i ostalih tvrdih lišćara "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.12.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 24-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.12.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 24-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, plemenitih lišćara i ostalih tvrdih lišćara "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 02.12.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 22-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 02.12.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 23-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.11.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 22-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenta bukve, hrasta, jele i smrče "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.11.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 21-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.11.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-PS/22 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije