JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.06.2024.

Javno nadmetanje br.09-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.05.2024.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-PL/24 (prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.05.2024.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 07-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.04.2024.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.04.2024.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PL/24 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.03.2024.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.03.2024.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 03-PL/24

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.02.2024.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.03-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.02.2024.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 02-PL-24

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.02.2024.
ZATVORENO

Ispravka računske greške u tenderskoj dokumentaciji za Javno nadmetanje br. 02-PL/24

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.02.2024.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.01.2024.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 01-PL/24

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.01.2024.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.12.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 18-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.12.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 18-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 01.12.2023.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 17-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.11.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.17-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.11.2023.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 16-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.11.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 16-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.10.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PS/23 (Prodaja otpisanih grla - konja)

Detaljnije