JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.01.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PS/23 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.01.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 01-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.01.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.01.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele, smrče, bijelog bora, plemenitih lišćara i ostalih tvrdih lišćara "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.12.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 24-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.12.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 24-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, plemenitih lišćara i ostalih tvrdih lišćara "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 02.12.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 23-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 02.12.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 22-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.11.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 22-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenta bukve, hrasta, jele i smrče "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.11.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 21-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.11.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-PS/22 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.11.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.21-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, plemenitih lišćara i ostalih tvrdih lišćara "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.10.2022.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje kukuruza u zrnu, br. 07-PS/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.10.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku pretprodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 19/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.10.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 20-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.10.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 07-PS/22 (Prodaja kukuruza u zrnu iz PJ"Šumarija Žepče"- Rasadnik Žepče)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.10.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.06-PS/22 (Prodaja otpisanih grla, konja i volova na području PJ"Šumarija Olovo")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.10.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 19-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.10.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.17-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.10.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 18-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije