JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.10.2022.

Javno nadmetanje br. 17-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele i smrče "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.09.2022.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 16-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.09.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 16-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrsta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 15.09.2022.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 15-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 02.09.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 15-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.08.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 14-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 11.08.2022.
ZATVORENO

Odluka o poništenju LOT-a 2 iz javnog nadmetanja br. 09-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 09.08.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele, smrče, crnog bora i ostalih lišćara "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.07.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PS/22 (Prodaja rabljenog - prerađenog motornog ulja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.07.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetnje br. 13-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.07.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.12-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.07.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje rabljenih vozila, mašina i sekundarnih sirovina, br. 02-PS/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.07.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PS/22 (Prodaja otpisanih grla - konja na području PJ"Šumarija Olovo")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.07.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku pretprodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 11-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.07.2022.
ZATVORENO

Jano nadmetanje br.12-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.07.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sotimenata "na paritetu tvrdi put", br.10-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.06.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.06.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele, smrče i crnog bora "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.06.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PS/22 (Prodaja rabljenog (prerađenog) ulja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.06.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.02-PS/22 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije