JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.07.2021.

Javno nadmetanje br. 15-PL/21 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.07.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14-PL/21 (Prodaja šumski drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.07.2021.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku Javnog nadmetanja br. 12-Pl/21

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 01.07.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.13-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata jela/smrča, hrast, bukva, javor i ogrjevno drvo na „paritetu tvrdi put“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.07-PS/21 - Prodaja rabljenih vozila/mašina

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 12-PL/21 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PS/21 (Prodaja otpisanih grla - konja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata jele, smrče i ogrijevnog drveta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 01.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 09-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.05.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PS/21 (Prodaja otpisanih grla - konja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.05.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PS/21 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 10.05.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-PL/21(Prdaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 06.05.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PS/21 (Prodaja otpisanih grla - konja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.04.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 07-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 09.04.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasat"na peritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.03.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata bukve, hrasta, javora, jasena„na paritetu tvrdi put“ na području JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.03.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PS/21 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.03.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.04-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata bukve, hrasta, bijelog i crnog bora"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.03.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.01-PS/21 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

Detaljnije