JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.10.2021.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata hrasta"na paritetu tvrdi put", br.19-PL/21

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.10.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.20-PL/21 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.10.2021.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javnog nadmetanja br.15-PL/21, lot -1 i lot-3

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.09.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 19-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 15.09.2021.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja prodaje vola, br.08-PS/21

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.09.2021.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje drvnih sortimenata putem Javnog nadmetanja br.18-Pl/21

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.09.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.08-PS/21 (Prodaja otpisanog grla - vola)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 03.09.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.18-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.08.2021.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje putem Javnog nadmetanja br. 17-PL/21

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.08.2021.
ZATVORENO

JAVNO NADMETANJE broj: 17–PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata na paritetu tvrdi put)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.08.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 16-PL/21 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.08.2021.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje putem Javnog nadmetanja br. 15-PL/21

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.08.2021.
ZATVORENO

Ispravka Javnog nadmetanja broj 15-PL/21

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.07.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 15-PL/21 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.07.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14-PL/21 (Prodaja šumski drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.07.2021.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku Javnog nadmetanja br. 12-Pl/21

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 01.07.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.13-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata jela/smrča, hrast, bukva, javor i ogrjevno drvo na „paritetu tvrdi put“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.07-PS/21 - Prodaja rabljenih vozila/mašina

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 12-PL/21 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.06.2021.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata

Detaljnije