Novosti

18Jun

Izvršena predocjena za dobijanje FSC certifikata za ŠGP"Krivajsko"

Danas je u prostorijama Uprave društva održana prezentacija predocjene za ŠGP“Krivajsko“ koja je u toku sedmice vršena na području poslovnih jedinica „Šumarija Zavidovići“, „Šumarija Žepče“ i „Šumarija Zenica“.

Predocjenu su vršili ovlašteni revizori certifikacijske kuće „Soil Association Certification“ iz Velike Britanije, Hrvoje Boras i Krešimir Čolić.

Satanku su prisustvovali i Generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić, te izvršni direktor za pravne poslove Čamdžić Mesud i izvršni direktor za ekonomsko – finansijske poslove Perković Anto, kao i tim za certificiranje, koji je i bio zadžen za pripremu i provođenje cjelokupnog procesa preocjene.

Terenski dio je podrazumijevao obilazak radilišta, razgovore sa radnicima i predstavnicima društvene zajednice na ovom šumskoprivrednom području, razgovore sa kooperantima i niz drugih aktivnosti koje su prezentovane tokom sastanka.

Predocjena će putem revizora biti prezentovana „Soil Association Certification“ certifikacijskoj kući, nakon čega će, ukoliko preduzeće dobije pozitivnu ocjenu, biti zakazan pregled glavne ocjene.

„Oprdejeljenje preduzeća je da cijelo područje gospodarenja bude pokriveno FSC certifikatom, i nadamo se da ćemo uz dva već certificirana područja, imati priliku da certificiramo i ostala područja kojim gospodarimo, te samim pristupom nastojimo da poslovanje prilagodimo evropskim standardima“, kazao je generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić.

Prema prezentovanim podacima vezanim za pregled, revizori su zadovoljni pomacima koji su napravljeni tokom prethodnih godina uz evidentirane manje neusaglašenosti na kojima će preduzeće morati raditi u narednom periodu.

Efekti koji se žele postići kroz certificiranje gospodarenja šumskim resursima su održivo gospodarenje šumama kroz unapređenje performansi poslovanja, očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim tržištima s povećanjem konkurentskih sposobnosti, ali i drugi efekti kao što su transparentnost poslovanja, unapređenje odnosa s javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama.

Uspješno certificiranje ŠGP-a“Krivajsko“ je svojevrsna ulaznica i za certificiranje ostala dva šumskoprivredna područja „Natro – usorsko – ukrinsko“ i „Kakanjsko“, i čija certifikacija će, ukoliko sve bude teklo prema planiranom rasporedu, početi sljedeće godine.