Novosti

24Mar

U PJ"Šumariji Žepče" provedena akcija pošumljavanja povodom Dana šuma

Radnici poslovne jedinice „Šumarija Žepče“, i Kantonalne uprave za šumarstvo – Odjeljenje Žepče, njih dvadesetak, u četvrtak su proveli akciju pošumljavanja povodom Međunarodnog dana šuma.

Zasađeno je 1.250 sadnica jele strosti 3+0, u odjelu 15,GJ „Liješnica“.

Akcijama pošumljavanja koje će se provoditi širom Zeničko – dobojskog kantona, povodom Međunarodnog dana šuma, planirana je sadnja 23.000 sadnica, autohtonih vrsta drveća.