JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

16Aug

Javni poziv za nabavku konja, br.63-2/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.08.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-77-3-132/22 – Javni poziv za nabavku konja, br. 63-2/22, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 19.500,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 23.08.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.08.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka konja, Ponuda u postupku br. 63-2/22 – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 24.08.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.