Novosti

09Jul

Apel građanima na veću odgovornost radi prevencije požara

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni i Hercegovini se u narednim danima očekuje još jedan toplotni val u kojem će temperature zraka dostizati izrazito visoke podioke.  Kako će temperature biti izrazito visoke, povećava se i rizik od izbijanja šumskih požara.

Poučeni iskustvima iz ranijih godina, kada se u toplim danima javlja veliki broj požara, a radi sveobuhvatne zaštite prirodnog resursa kojim ovo preduzeće gospodari, pozivamo građane na veću odgovornost, da bi se preveniralo izbijaje šumskih požara i nastajanje šteta velikih razmjera.

Kako mnogi bijeg od ljetnih vrućina, nalaze upravo u okrilju šumskih izletišta, pozivamo sve koji se kreću ili borave u šumi ili u blizini šume, da vode računa o materijama koje zbog nemara i nebrige, mogu uzrokovati velike šumske požare i nesagledive posljedice po šumske ekosisteme.

Prilikom izbijanja šumskog požara u ovakvim vremenskim uslovima, dolazi do otežanog gašenja istih, s obzirom na visoke temperature, a osim toga, veliki problem predstavlja i nepristupačnost terena kao i minirana područja.

Upozoravamo građane da su zaposlenici nadležnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima, u obavezi da podnesu prijave protiv svih lica za koje se utvrdi da su odgovorna za izazivanje i nastanak šumskih požara te time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu.

Podsjećamo, Krivičnim Zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, za izazaivanje šumskog požara zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno izazivanje više šumskih požara, propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina.

Značajno je napomenuti i da je za gašenje požara, jako važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti nadležne institucije, profesionalnu vatrogasnu stanicu, policijsku stanicu, službu civilne zaštite ili Javno preduzeće“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“d.o.o. Zavidovići.

Šuma je prirodno bogatstvo koje je sačuvano za naše generacije, a na nama je da vodimo brigu o šumama za buduće generacije.

_______________________________

Pozivamo sve građane i institucije da zajednički zaštitimo najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje te spriječimo ugrožavanje šumskih ekosistema, s obzirom da su štete izazavane požarima nesagledive u ekonomskom, ekološkom i svakom drugom pogledu.

Čuvajmo šume od požara!

_______________________________