Novosti

14Jun

Upućen demant Sindikalnog odbora preduzeća na tekst objavljen na portalu Crna hronika

Nakon objavljenog teksta na portalu Crna hronika, na dan 13.06.2024. godine, pod naslovom „Ostaje li 800 radnika "Šumsko-privrednog društva ZDK" bez egzistencije? Upitna isplata plaća, najavljeno i smanjenje“, koja je predstavljena kao navodna izjava "Sindikata", oglasio se Sindikalni odbor preduzeća, koji je uputio Saopćenje za medije i demant na objavljenu informaciju. 

Demant prenosimo u cjelosti: 

"Sindikalni odbor JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići upućuje demant i zahtijeva, pod prijetnjom tužbe, da portal Crna hronika, briše tekst te objavi demant. Niko od predstavnika SSŠPDPBIH - SO JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, nije dao izjavu za medije. U naznačenom tekstu puno je netačnih i tendecioznih navoda koji imaju za cilj da iskrive stvarne činjenice i izmanipulišu javnost i stvore opći metež među radnicima s namjerom izazivanja straha za egzistenciju radnika, a što u konačnici može dovesti do propasti preduzeća.

Prava istina je, da se od kraja 2023. godine sektor šumarstva i drvne industrije nalazi u krizi nastaloj recesijom u Njemačkoj kao najvećim izvoznim tržištem BH drvne industrije te ratovima u Ukrajini i na Bliskom Istoku, a što je dovelo do zastoja poslovanja u sektorima. Kriza se negativno odrazila na veliki broj preduzeća drvne industrije i proizvodnje namještaja u BiH. Kao posljedica toga je i svakako smanjen obim sječe i izvoza, odnosno plasmana drvnih sortimenata svih šumsko-privrednih preduzeća.

Uprava preduzeća i sam direktor ni po kojim parametrima, osim možda po tendecioznim i zlonamjernim, ne zaslužuju da se dovode u negativan kontekst, a naročito ako se zna da se ulažu posebni napori kako bi se u trenutnoj situaciji iznašlo najbolje rješenje i očuvao kontinuitet isplate plaća i niti u jednom momentu dovela u pitanje prava radnika.

Sindikat prati sve aktivnosti Uprave te je upoznat sa rješenjima, tako da navodi iz teksta predstavljaju samo zloupotrebu Sindikata kao i imenovanih lica u tekstu a koji su predstavljeni u potpuno iskrivljenom i neistinitom kontekstu. Upravo navodi o tim licima ukazuju koliko „davalac izjave“ nije upućen u dešavanja u Preduzeću, odnosno nedovoljno informisan o statusu tih lica.

Ovim putem želimo obavijestiti i radnike, članstvo Sindikata, da zanemare navode neistinitog teksta objavljenog u Crnoj hronici a koji su predstavljeni kao navodna izjava bez imenovanog „Sindikata“ te dalje nastave u izvršavanju svojih svakodnevnih radnih zadataka. Da su navodi u tekstu neistiniti govori i činjenica da je upravo danas isplaćena plaća radnicima. Kao i do sada članstvo i radnici o svim pitanjima i aktivnostima biće obavješteni putem povjerenika sindikalnih podružnica unutar Preduzeća.

Također, ukazujemo da ovaj Sindikat nema potrebu niti je praksa da se daju izjave u medijima na način kako je to predstavljeno na portalu „Crna hronika“. Ovaj Sindikat uvijek nastupa putem Centrale SSŠPDP BiH zvaničnim saopćenjem za javnost potpisanim od strane ovlaštenih osoba Sindikata i ti se tekstovi objavljuju na zvaničnim stranicima Sindikata, što očito nije bio slučaj.

Očito, da se radi o određenim licima koji su pokušali za svoje dnevno političke svrhe iskoristiti Sindikat i na takav način zloupotrijebiti kako ovu instituciju tako i radnike Preduzeća.

Sindikat će preduzeti dalje mjere u cilju otkrivanja „lažnih sindikalaca“ te će protiv njih podnijeti prijave zbog zloupotrebe", stoji u zvaničnom Saopćenju za javnost Sindikalnog odbora JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići.