Novosti

13Jun

Održana II radionica u oviru programa upravljanja požarima na otvorenom prostoru na Zapadnom Balkanu (LFMWB)

Dana 11.06.2024. godine, u hotelu Hollywood u Sarajevu je održana druga radionica u okviru „Programa upravljanja požarima na otvorenom prostoru na Zapadnom Balkanu (LFMWB)“ finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju – SDC, koordiniranog od strane Farmahema iz Skoplja, Sjeverna Makedonija, uz podršku Helvetas Swiss Intercooperation iz Švicarske.

Radionica je prije svega imala za cilj predstavljanje draft verzije izvještaja o upravljanju požarima na otvorenom prostoru na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, izrade LFM organizacione šeme, kao i izrada LFM SWOT analize i LFM smjernica o upravljanju požarima na otvorenom prostoru.

Radionicu je vodio Kenan Solaković, saradnik LFMWB programa u Sarajevu, a sa pozdravnim riječima ispred Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH se obratio Emir Čaušević i Cvetan Nikolovski, voditelj tima LFMWB programa.

U prvom dijelu radionice, Kenan Solaković je održao prezentaciju draft verzije izvještaja o upravljanju požarima na otvorenom prostoru na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj izrade izvještaja je pregled trenutnog stanja u FBiH, zainteresovane strane i njihova uloga, identifikacija najugroženijih regiona od požara, smjernice za aktivnosti na rješavanju ove problematika. U izvještaju su sadržani korištenje zemljišta, demografija, klimatske karakteristike, scenariji klimatskih promjena i preduzete mjere na nacionalnom nivou, postojeći sistem upravljanja požara na otvorenom nivou, historija požara na otvorenom prostoru (2000-2021), procjene rizika od požara na otvorenom prostoru.

Nakon toga su prisutni podijeljeni u dvije grupe, gdje su vršili izradu LFM organizacione šeme, LFM SWOT analizu i izradu preporuka LFM smjernica.

Ciljne grupe u okviru projekta su vladin sektor, što podrazumijeva resorna ministarstva, javna preduzeća, te uprave za šumarstvo, zatim civilni sektor, stručna javnost i opća javnost. Obzirom da su iskustva i ekspertize iz oblasti šumarstva neophodne kako bi osigurali da projektni rezultati budu usmjereni ka praktičnim rješenjima koja će koristiti svim navedenim interesnim stranama, te će dati doprinos prevenciji i efikasnijem upravljanju šumskim požarima, radionici su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za šumarstvo, Federalne uprave civilne zaštite, predstavnici kantonalnih šumskoprivrednih društava, predstavnici kantonalnih uprava za šumarstvo, te predstavnici nevladinih organizacija (FEA, UNDP).

S time u vezi, radionici su prisustvovali i predstavnici našeg preduzeća.