Novosti

30Apr

Održano predavanje „FSC U BOSNI I HERCEGOVINI: PUT KA ODRŽIVOSTI I POSLOVNOJ KONKURENTNOSTI“ I REGIONALNI SASTANAK ZA NOSITELJE FSC CERTIFIKATA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA

Dana 26.04.2024. godine, u sklopu sajma namještaja Sarajevo4Walls, u prostorijama Olimpijskog kompleksa Zetra u Sarajevu je održano predavanje „FSC u Bosni i Hercegovini: put ka održivosti i poslovnoj konkurentnosti“. Predavanje je održano od strane predstavnika FSC – a (Forest Stewardship Council – Vijeće za upravljanje šumama), odnosno od strane predstavnika FSC – a koji su zaduženi za region Balkana.

U okviru predavanja su održane tri prezentacije, a događaj je otvoren pozdravnim riječima Ivana Hederića, koji je voditelj razvoja tržišta FSC – a za balkanski region i Diega Floriana, regionalnog predstavnika FSC – a. Profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, dr.sc. Bruno Marić je prezentirao temu „Doprinos FSC certificiranja gospodarenja šumskim resursima održivom razvoju u Bosni i Hercegovini“, pri čemu je dao kratak uvid u procese certificiranja na području cijele Bosne i Hercegovine, FSC Nacionalni standard za BiH, kao i koliko je ukupna površina certificiranih šuma u BiH. Dragan Savić je vodeći auditor za FSC CoC (Chain of custody – Lanac sljedivosti) certifikaciju i predstavio je temu „FSC kao alat konkurentnosti za mala preduzeća“. Gosp. Savić, zajedno sa svojom suprugom, predstavnik je centralnog ureda u BiH, koji pruža tehničku podršku i pomoć malim i srednjim preduzećima koja formiranjem grupe mogu lakše pristupiti FSC certifikaciji lanca sljedivosti dijeleći pri tome troškove. Na kraju ovoga predavanja je najavljena nova Uredba o proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma (EUDR).

Dana 29.04.2024. godine u hotelu Hills u Sarajevu je održan Regionalni sastanak za nositelje FSC certifikata za gospodarenje šumama na kojem je centralna tačka rasprave bila gore najavljena EUDR Uredba Evropske Unije, te posljedice njene implementacije na poslovanje društava za gospodarenje šumama u cijelog regiji. Ovaj skup je okupio predstavnike FSC certificiranih društava za gospodarenje državnim i privatnim šumama iz BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Zajedno, učesnici ovog sastanka gospodare sa više od 5 miliona ha FSC certificiranog šumskog zemljišta. Sastanak, kao i predavanje u Zetri su vodili predstavnici FSC – a za područje Balkana (Ivan Hederić i i Diego Florian), a njima se pridružila i Joanna Nowakowska, direktorica sistema učinkovitosti FSC – a.

Sastanak je počeo prezentacijom na temu „Uvod u Uredbu o proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma (EUDR)“, gdje je gosp. Ivan informirao prisutne o svim detaljima i zahtjevima nove EUDR Uredbe, a koja za razliku od stare Uredbe zahtijeva ne samo da se pri izvozu i uvozu drveta u EU poštuju zakonski principi nego i da to drvo ne smije dolaziti iz šuma koje se krče (mijenja namjena u poljoprivredno zemljište), te iz šuma koje propadaju. Također, jedan od novih zahtjeva EUDR Uredbe jeste geolokacija i period prozvodnje drvne mase radi čega je navedno bilo i druga tema regionalnog sastanka. Kako je ovaj novi zahtjev EUDR Uredbe kompleksan i kako od strane EU nije u popunosti sve jasno kada je u pitanju navedena Uredba, predstavnici FSC – a su otvorili raspravu na ovu temu kako bi čuli mišljenje i prijedloge društava koji gospodare šumama na koji način bi se mogle prikupljati geolokacije posječene drvne mase.

Posljednja tema sastanka je bila „Predstavljanje FSC – ovog rješenja za usklađenost s EUDR – om“ pri čemu su voditelji sastanka ponudili FSC – ova inovativna, normativna i tehnološka rješenje na koji način implementirati EUDR Uredbu, odnosno na koji način uskladiti Uredbu sa FSC principima, obzirom da je to ono na čemu će morati raditi sva društva koja gospodare šumama, a čiji se proizvodi uvoze, ali i izvoze na područe Evropske Unije.

Na kraju sastanka učesnici su se složili da će za sva pitanja i nedoumice u vezi EUDR Uredbe kontaktirati FSC predstavnike i da će u narednom periodu raditi na implementaciji Uredbe, te usklađivanju sa FSC principima.

Javnom predavanju u Zetri, kao i regionalnom sastanku u hotelu Hills su prisustvovali i zaposlenici Službe za zaštitu i certificiranje šuma, kao predstavnici našeg preduzeća.