Novosti

13Feb

Prva zvanična posjeta ministara u Vladi ZDK novizabranoj Upravi preduzeća

Danas je u prostorijama Uprave preduzeća upriličena prva zvanična posjeta ministara u Vladi Zeničko - dobojskog kantona, ministra poljoprivrede, šumartva i vodoprivrede Zeničko – dobojskog kantona, Jasmina Čajića i ministra privrede, Samira Šibonjića, novoizabranoj Upravi preduzeća.

Ministri su prije svega upoznati sa trenutnom situacijom u preduzeću, stanjem koje je novoimenovana Uprava preuzela od prethodnika, te daljim aktivnostima koje Uprava planira poduzeti kako bi ovo preduzeće zauzelo mjesto koje zaslužuje u privrednom razvoju cijelog Zeničko – dobojskog kantona.

Generalni direktor preduzeća, Adnan Turić je kazao kako su prioriteti rada novoizabrane Uprave razvoj, napredak i jačanje preduzeća, što se može postići jedino kroz harmonizaciju interesa svih subjekata koji su vezani za postojanje i funkcionisanje preduzeća.

Kao preduzeće koje posluje po tržišnim principima, kazao je kako je od velikog značaja za preduzeće dobra saradnja sa kooperantima koji rade usluge sječe i izvoza drvnih sotimenata, jer njihov angažman prati proizvodne procese u preduzeću, te sradnja sa kupcima i dobavljačima. Osim toga, fokus rada uprave društva će biti i na poštivanju postojećih prava radnika i stvaranje uslova za njihovo unapređenje, ali i saradnja sa lokalnim zajednicama s obzirom da je šuma javno dobro i prirodni resurs od općeg interesa.

Ministari u Vladi ZDK, dali o punu podršku novoizabranoj Upravi u upravljanju i budućem radu preduzeća, te kazali da će oba Ministarstva podržati sve aktivnosti preduzeća na unapređenju njegovog poslovnog okruženja. S tim u vezi, poseban akcent je stavljen na značaj međusobne saradnje i sinhronizovanog rada resornog ministarstva i preduzeća jer je postizanje što boljih poslovnih rezultata obostrani interes.

Razgovaralo se i o finansiranju i sufinansiranju zajedničkih projekata, s ciljem efikasnog gospodarenja šumama i optimalne realizacije opštekorisnih funkcija šume.

Težnja ka stvaranju pozitivnog ambijenta za dalji razvoj preduzeća i osiguranje uslova za njegovo jačanje te korištenje njegovog punog kapaciteta, je kranji cilj svih učesnika sastanka, što se može okarakterisati i kao njegov svojevrsni zaključak.