Novosti

25Jan

Imenovana nova Uprava preduzeća

Jučer je u prostorijama Uprave društva izvršena primopredaja dužnosti članova Uprave društva.

Upravu društva u prduzeću čine Direktor i tri izvršna direktora, a u novom sazivu Uprave društva djelovat će Adnan Turić, dipl.ing.šum., imenovan na poziciju Direktora, Nusret Kovač, dipl.ing.šum., imenovan na poziciju Izvršnog direktora za tehničke poslove, Anto Perković, mr.menadžmenta, imenovan na poziciju Izvršnog direktora za ekonomsko – komercijalne poslove i Mesud Čamdžić, dipl.pravnik, imenovan na poziciju Izvršnog direktora za pravne poslove.

(Novoizabrani direktor preduzeća Adnan Turić, dipl.ing.šum.)

Prethodni saziv Uprave društva, razriješen je odlukom Nadzornog odbora br. 02-21-E/24, od 22.01.2024. godine, a novi saziv je imenovan Odlukom Nadzornog odbora br. 02-22-E/24, od 23.01.2024. godine.

Odluke o razrješenju, odnosno imenovanju članova Uprave društva, donesene su u skaldu sa prethodnom saglasnosti Vlade ZDK kao osnivača.

(Novoizabrani izvršni direktor za tehničke poslove Nusret Kovač, dipl.ing.šum.)

(Novoizabrani Izvršni direktor za ekonomsko - komercijalne poslove, Anto Perković, mr.menadžmenta)

(Novoizabrani Izvršni direktor za pravne poslove, Mesud Čamdžić, dipl.pravnik)

Novizabrana Uprava društva je imenovana na kraći vremenski period, do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Nakon rezimiranja trenutnog finansijskog stanja u preduzeću, bit će precizirani i ciljevi koje će Uprava nastojati provesti u narednom periodu.