Novosti

19Jan

Obavještenja o održavanju pismenog i usmenog ispita/intervjua, za aplikante po Javnom oglasu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme br. 03-6351-1/23, od 26.12.2023. godine

 

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, br. 03-6351-1/23 od 26.12.2023. godine, da će se pismeni i usmeni ispit za kandidate sa visokom stručnom spremom, odnosno intervju za kandidate sa srednjom stručnom spremom, obaviti dana 30.01.2024. godine (utorak), u prostorijama Uprave društva, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Berina Šehić (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Dženan Softić (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Eldin Pehrat (preuzmite ovdje) 

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Elma Bošnjaković (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Jasmina Doglod (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Merima Bešlagić (preuzmite ovdje)

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Renata Miličević (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Sabira Dizdarević (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Dženan Čolak (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Dženita Zukić (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Elida Polić (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Fahrudina Pašalić (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Marija Cvitanović (preuzmite ovdje)

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Nerma Hodžić (preuzmite ovdje)  

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Sabaheta Humkić (preuzmite ovdje)

Obavijest o održavanju intervjua za kandidata Samra Veletovac (preuzmite ovdje)  

Postupak izbora kandidata prijavljenih za radna mjesta za koje je kao uslov propisano srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata, koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5.

Konačna ocjena kandidata za radno mjesto za koje je kao uslov propisano srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano visoko obrazovanje, postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom stručnom ispitu ( pismeni i usmeni dio) sa svakim kandidatom.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova, a najviše 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačnu ocjena kandidata, za radna mjesta za koja je kao uslov propisano visoko obrazovanje,  čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najuspješnijem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavio, u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat se uklanja sa liste uspješnih kandidata.