Novosti

10Nov

Još jedna uspješna akcija pošumljavanja provedena u PJ"Šumarija Olovo"

Protekle tri sedmice u poslovnoj jedinici „Šumarija Olovo“, bile su u znaku provođenja akcija pošumljavanja, a jučer je u organizacijai rukovodioca ove poslovne jedinice, Eneza Kopića, uspješno provedena još jedna u nizu. 

U dobrom raspoloženju i ugodnoj atmosferi, upotpunjenim predivnim šumskim šarenilom, zasađeno je 1.800 sadnica bijelog bora u odjelima 82 i 86, GJ“Donja Stupčanica“.

U akciji su učestvovali uposlenici poslovne jedinice – Uprava PJ i radne jedinice „Olovo“.

Akciju su podržali i članovi Uprave društva, a nakon uspješno provedenog pošumljavanja, učesnici akcije su druženje nastavili u prelijepom ambijentu Rasdanika Olovo, u Ajdinovićima.

Na svakome od nas je da damo svoj doprinos obnovi šume s obzirom da su općekorisne funkcije šume od neprocjenjivoga životnog značenja za očuvanje i održavanje tla, pitke vode i zraka i stoga su nezamjenjive u unapređenju okoliša.