Novosti

25Oct

Provedene akcije pošumljavanja vlastitom radnom snagom u PJ"Šumarija Olovo"

Jučer su, na području gospodarenja poslovne jedinice “Šumarija Olovo”, na tri lokaliteta, Brda, Ivančevo i Bukva, organizovane akcije pošumljavanja u kojima je zasađeno 3.500 sadnica bijelog bora, crnog bora i smrče, autohtonih domaćih vrsta, koje su proizvedene u „Rasadniku Olovo“, koji posluje u okviru ove poslove jedinice.

Pošumljavali su radnici ove poslovne jedinice, predvođeni rukovodiocem, Enezom Kopićem, koji je kazao da su ovakve akcije prilika da zajednički radimo na obnovi šume i damo svoj doprinos očuvanju i obnovi najvrjednijeg prirodnog bogatstva naše zemlje.

Raduje i velika zainteresovanost radnika preduzeća za učestvovanje u akcijama i njihova ekološka osviještenost s obzirom da je uzgoj i zaštita šuma kao primarni zadatak preduzeća u vremenu klimatskih promjena postao pravi izazov za šumarske stručnjake i preduzeća koja se bave gospodarenjem šumama. Tako su sve izraženije pojave stranih nametnika i štetnika, ali i vjtroloma i vjetroizvala koje su nastale usljed učestalih vremenskih ekstrema. Osim toga, veliki problem u zadnjih par godina predstavlja i sve manji broj zainteresovanih izvođača na poslovima šumsko – uzgojnih radova ali i požari koji devastiraju šume, a najčešće su izazvani ljudskim faktorom.

Značaj šume za čovjeka i živi svijet je višestruk, a širenjem znanja o značaju i benefitima održivog gospodarenja i korištenja šuma, doprinosi se boljem razumijevanju značaja šuma uopšte, čime se dugoročno stvaraju pretpostavke za bolju i efikasniju zaštitu ovog prirodnog resursa.