Novosti

31May

Prijavni obrazac za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme br.03-2253-3/23, od 29.05.2023. godine

Skrećemo pažnju kandidatima koji se prijavljuju na javni oglas br. 03-2253-3/23, da prijavu na Javni oglas mogu podnijeti na prijavnom obrascu koji možete preuzeti na web stranici preduzeća ili u sjedištu preduzeća ili u najbližoj poslovnoj jedinici preduzeća.

  OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI OGLAS  (preuzmite klikom na obojeni dio teksta)

Također, skreće se pažnja kandidatima da uredno popune prijavni obrazac i da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena javnim oglasom.

Upozoravaju se kandidati koji ne dostave prijavu sa svim potrebnim elementima  ili prijava ne bude potpisana od podnosioca prijave ili dostave prijavu koja je neblagovremena, nepotpuna ili neuredna, bit će isključeni iz  dalje procedure javnog oglasa.

Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu i radnu jedinicu).

Redoslijed radnih mjesta navesti po vlastitom izboru, obzirom da će se u slučaju ispunjavanja uslova na više radnih mjesta , rangiranje i odluka o prijemu u radni odnos donositi na osnovu prioriteta navedenih u prijavi.