Novosti

26May

Završna posjeta studenata Šumarskog fakulteta

U sklopu nastavnih aktivnosti koje se provode na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, vezanih za terensku nastavu koju obavljaju u našem preduzeću, danas je završena i posljednja posjeta poslovnoj jedinici „Šumarija Olovo“, u pratnji  prof. dr. Osmana Mujezinovića i višeg asistenta, Damira Prljače.

Prvobitno je bilo u planu da se posjeti izbrisni sjemenski objekat hrasta kitnjaka u odjelu 25 GJ”Krivaja”, gdje bi studentima bile praktično prezentovane štete nastale na hrastu kitnjaku od hrastove pepelnice.

S obzirom na vremenske prilike i jaku kišu koja je padala cijelo prijepodne, posjeta je organizovana u prostorijama Lovačkog društva “Tetrijeb” Olovo, a interaktivan sastanak sa gostima su vodili zamjenik rukovodioca poslovne jedinice “Šumarija Olovo”, Ćazim Hadžiefendić, inženjer za sjemnarsko – rasadničku proizvodnju, Šehiće Nerma i tehnolog za iskorištavanje šuma, Bolić Alma.

Domaćini su predstavili rad preduzeća i poslovne jedinice, a studenti su imali priliku da kroz razgovor dobiju odgovore na to kako se kroz opažanje i sakupljanje podataka na terenu, mjerenje, analizu podataka, utvrđivanje stanja, prognozu budućih dešavanja i donošenje odgovarajučih odluka, rješavaju problemi narušenog zdravstvenog stanja šuma.

Profesor Mujezinović je istakao i nekoliko slučajeva zaraza u ranijim godinama koji su se desili na području gospodarenja ove poslove jedinice,  izazvanih različitim faktorima, te načinima na koje je stručno osoblje preduzeća djelovalo i spriječilo štete većih razmjera.

Iako je, zbog kiše, nastava održana u drugačijoem ambijentu od planiranog, studenti su upotpunili svoja teorijska znanja jer su kolege šumari nastojali da im kroz praktične primjere, pobliže objasne funkcionisanje  jednog šumskoprivrednog preduzeća, sa posebnim osvrtom na zaštitu šuma.