Novosti

22May

Ispravka javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća "Šumsko - privredno društvo Zeničko - dobojskog kantona"d.o.o. Zavidoići

Na osnovu člana 263 stav 3. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15, 75/21), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12 ), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 3. Odluke o utvrđivanju  Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 04/15; 11/16), člana 18. stav 1. tačka j) Statuta Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 12/17), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji  i sistematizaciji radnih mjesta u JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići broj: 02-XLI-10/21 od 26.01.2021. godine i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići broj: 02-4-78-E/23 od 12.05.2023. godine, objavljuje se  

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE

JAVNOG PREDUZEĆA “ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” D.O.O. ZAVIDOVIĆI

            Vrši se ispravka teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići (u daljem tekstu: Javni konkurs) koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici preduzeća (www.spdzdk.ba)  dana 17.05.2023. godine i Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 37/23 dana 19.05.2023. godine.

Ispravka se vrši u preambuli teksta koji je izostavljen tako da se iza riječi “utvrđivanju” dodaje tekst koji glasi: “Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 4/15; 11/16),”   

U ostalom dijelu tekst Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.

Ispravka se objavljuje u “ Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu “Dnevni avaz” i web stranici preduzeća.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave ispravke teksta Javnog konkursa.