Novosti

17May

Uprava društva organizovala sastanak sa kooperantima i novoizabranim rukovodiocima poslovnih jedinica

Danas je u Maloj sali Centra za kulturu u Zavidovićima, Uprava društva organizovala sastanak sa novoizabranim rukovodiocima poslovnih jedinica i kooperantima koji rade na poslovima usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata u šumarstvu. Sastanku su prisustvovali i svi članovi Uprave društva.  

Osnovni cilj sastanka je bio da da se kroz zajedničku diskusiju identifikuju problemi na terenu sa kojima se u svom radu susreću kooperanti, kako bi se kristalizovali dalji pravci djelovanja i pronašla rješenja za nastavak saradnje.

U obraćanju prisutnima, generalni direktor preduzeća, Hasić Hasan, se prije svega zahvalio na velikom odzivu pozivu na sastanak, ističući kako Uprava preduzeća, na ovaj način izražava spremnost da se kroz zajedničko djelovanje svih aktera u proizvodnom procesu, steknu uslovi za nesmetan rad preduzeća, te pozvao učesnike sastanka na aktivno učešće u diskusiji i iznošenje problema s obzirom da veliki dio proizvodnje ovog preduzeća ovisi upravo od kvaliteta i obima usluga kooperanata angažovanih na poslovima sječe i izvoza drvnih sortimenata.

Kooperanti su pozdravili aktivnost Uprave društva na organizovanju zajedničkog sastanka i iskazali spremnost za dalju saradnju te naveli da mogu obezbijediti znatno veći kapacitet izvđenja radova, ukoliko rukovodstvo preduzeća poduzme odlučne korake za rješavanje problema sa kojima se susreću.

Kao jedan od osnovnih problema na koji se referisala većina prisutnih, navedene su niske cijene izvođenja radova, koja se kako su kazali, nije mijenjala posljednjih desetak godina, a troškovi goriva, radne snage, opreme, su znatno uvećani.

Iz toga proizilazi nemogućnost plaćanja obaveza prema državi, kupovine HTZ opreme za radnike, guma za mehanizaciju, sajli, lanaca itd., te se i uz sav trud, spremnost i zalaganje, isplativost bavljenja ovim poslom, dovodi na granicu rentabilnosti.

Osim navedenog, istaknuti su i problemi sa rokovima napalte potraživanja, loša tehnološka rješenja, problemi sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, neriješeni imovinsko – pravni poslovi prilikom ulaska u odjele itd.

Članovi Uprave društva su naveli da je prioritet uspostava korektne poslovne saradnje, uz međusobno poštivanje i uvažavanje, gdje niti jedna od strana neće biti ignorisana, ali je skrenuta pažnja i na jako kompleksan sistem gazdovanja šumama u našoj zemlji a samim time i na Zeničko – dobojskom kantonu, sa širokim dijapazonom djelovanja u kojem su zakoni ograničavajući faktor i da određeni problemi mogu biti riješeni samo kroz adekvatna zakonska rješenja.

S obzirom da poslovanje preduzeća možemo okarakterisati kao jedan lanac u kojem je svaka karika bitna, od izuzetnog je značaja i saradnja kooperanata sa rukovodiocima poslovnih i radnih jedinica, te je akcent stavljen i na njihov međusobni odnos u kojem je potrebno da pokušaju pronaći zajedničko rješenje za svaki pojedinačni problem, uz aktivno uključivanje Uprave društva, ukoliko se ukaže potreba za istim.

Tokom sastanka su doneseni i određeni zaključci, čija provedba će biti realizovana u skladu sa zakonskim i normativnim aktima preduzeća, a učesnici sastanka su stava da je ključ dobre saradnje međusobni dijalog i profesionalan pristup rješavanju problema.