Novosti

23Mar

Provedene akcije pošumljavanja u Varešu i Zavidovićima

Povodom Međunarodnog dana šuma, radnici poslovne jedinice „šumarija Vareš“ i Kantonalne uprave za šumarstvo – Odjeljenje Vareš, u odjelu 53. GJ“Donja Stavnja“, zasadili su 1.500 sadnica smrče, starosti 3+2.

U istoj akciji, radnici poslovne jedinice „Šumarija Zavidovići“, Kantonalne uprave za šumarstvo – Odjeljenje Zavidovići i učenici „Šumarske tehničke škole" iz Zavidovića, predvođeni profesoricama Halilović Zekirom i Musić Amelom, te profesorom Salkičević Seadom, zasadili su 1.500 komada sadnica bijelog bora u odjelu 45. GJ“Donja Krivaja“.

Povoljne vremenske prilike su doprinijele dobrom raspoloženju i kvalitetno iskorištenom danu, a sadni materijal korišten u akcijama pošumljavanja proizveden je u rasadnicima preduzeća.

Glavna odlika šuma u Bosni i Hercegovini je da su prirodne te da se njima gazduje održivo, preko Šumskoprivrednih osnova područja koje se donose na period od deset godine. Na ovaj način se drvni sortimenti koriste u mjeri koja neće ugroziti njihov opstanak, što omogućava stvaranje prirodne ravnoteže.

Autohtone šumske vrste u našim šumama uspijevaju zahvaljujući organizovanoj šumarskoj djelatnosti, gdje se bogato iskustvo ranijih generacija prenosi na nove naraštaje što je svojevrsni garant opstanka šume kojoj se dive šumari Istoka i Zapada.

Tokom sedmice, većina poslovnih jedinica će provesti akcije pošumljavanja a akcije će se nastaviti tokom proljetnog pošumljavanja u saradnji sa školama, udruženjima građana, ekološkim udruženjima, društveno odgovornim kompanijama.