Novosti

22Mar

22.mart, Svjetski dan voda

I baš kao što je u prirodi sve vezano i zavisi jedno od drugog, tako je i utjecaj šume na vodu i obrnuto jedan od ključnih procesa u održavanju života na Zemlji. Simptomatično je i da se Svjetski dan šuma obilježava 21. marta a Svjetski dan voda obilježava dan kasnije, 22.marta.

Svjetski dan voda obilježava se s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanje globalne pažnje na značaj i važnost vode, te promociju održivog korištenja postojećih vodnih resursa.

Tema Svjetskog dana voda UN-a 2023. je "Ubrzavanjem promjena za rješavanje krize vode i sanitacije", koja naglašava hitnu potrebu rješavanja globalne krize vode i sanitacije i poduzimanja odlučnih mjera za postizanje cilja održivog razvoja SDG 6 do 2030. godine.

Prema UN-u, više od polovice svjetske populacije još uvijek nema pristup osnovnim sanitarnim objektima, a gotovo svaka treća osoba nema pristup sigurnoj vodi za piće.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda UN-a posebno je relevantna, jer naglašava potrebu za ubrzanjem promjena i poduzimanjem hrabrih akcija za rješavanje krize vode i kanalizacije. Da bi se postigao SDG 6 do 2030. godine, mora se ubrzati napredak, povećati investicije i mobilizovati resursi za podršku održivim rješenjima za vodu i kanalizaciju.

Za to su potrebni zajednički napori vlada, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i pojedinaca, tvrde stručnjaci.

Poražavajuća je činjenica da je upravo čovjek taj koji svojim djelovanjem u najvećoj mjeri ugrožava vode a samim time i sebe kao samo jednu od karika prirodnog lanca.

Oneštećenje okoline i klimatske promjene širom svijeta potiču alarmantne krize s nestašicom vode, a nebrigom o ekosistemu znatno smanjujemo mogućnost za pitku vodu svim ljudima na planeti kao i njihov opstanak i napredovanje.

Svakako je priroda ta koja nam nudi rješenje i koja ima potencijal za rješavnje mnogih aktuelnih problema sa vodom i vodnosnabdijevanjem.

Sadnjom šuma, sprječavaju se erozije tla i nastanak bujica a ponovnim povezivanjem rijeka s njihovim naplavnim područjima i obnavljanjem močvarnih područja, moguće je ponovno uspostavljanje ravnotežnih vodenih ciklusa i poboljšanje ljudskog zdravlja i života.

Čovjek mora postati svejstan svoje uloge u zaštiti ovog prirodnog bogatstva koje je usko vezano sa zdravljem, biodiverzitetom i energjom.  Stoga je konstantno apleovanje i ukazivanje na benefite koje od vode imamo i posljedice koje ćemo imati ukoliko nebudemo odgovorno upravljali ovim resursom, neophodno, jer svaki korak koji napravimo sada, odrazit će se na budućnost cijele planete.  

Neophodna je edukacija javnosti o vrijednosti vode i značaju njenog očuvanja kako bi se animirala na uključivanje u kreiranje i realizaciju planova upravljanja vodom, jer vodeni resursi nisu neograničeni a zalihe pitke vode se ubrzano smanjuju.

Posebno je značajno edukovati najmleđu populaciju da kroz obrazovanje uče da vole prirodu, da je poštuju, da se brinu o zaštiti životne sredine, da štede i štite vodu u svakoj prilici, jer će upravo oni u budućnosti donositi odluke o daljem razvoju čovječanstva.

Već smo postali svjesni da bez vode nema života a u godinama koje dolaze voda će biti jedno od glavnih ekološkoh, ekonomskih i zdravstvenih pitanja.