Novosti

21Mar

U poslovnoj jedinici "Šumarija Olovo", obilježen Dan šuma

Kako bi obilježili svjetski Dan šuma, radnici preduzeća u saradnji sa Kantonalnom upravom za šumarstvo provode akcije pošumljavanja u skoro svim općinama Zeničko – dobojskog kantona.

Tridesetak radnika poslovne jedinice “Šumarija Olovo”, i KUŠ – Odjeljenje Olovo, danas su na najbolji mogući način obilježili Dan šuma - sadnjom novih sadnica.

Zasađeno je 1.500 sadnica bora a radnici poslovne jedinice se uvijek odazovu akcijama pošumljavanja i na taj način nastoje skrenuti pažnju na značaj očuvanja najvrjednijeg prirodnog resursa Bosne i Hercegovine.

JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići kroz potrajno gospodarenje, odnosno zaštitu šuma od štetočina, požara, zaštitu šumskog tla i stabala, praćenje zdravstvenog stanja šuma, nabavku zaštitnih sredstava, nastoji omogućiti i budućim generacijama uživanje u benefitima koje pružaju šume.