Novosti

06Mar

Donesen novi Pravilnik o javnim nabavkama

Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, na svojoj 13. (trinaestoj) elektronskoj/telefonskoj sjednici, donio novi Pravilnik o javnim nabavkma.

Ovim Pravilnikom se uređuju procedure donošenja i objave  Plana nabavki, procedure vođenja postupka nabavke, ovlaštenja i odgovornosti u postupcima nabavke roba, usluga i radova, odredbe o postupcima nabavke na koje se primjenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, kao i općim aktima  Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, te uređuje organizacija nabavki unutar Ugovornog organa, cirkulisanje dokumentacije u vezi sa javnom nabavkom, konkretna zaduženja administrativnih radnika koji učestvuju u javnoj nabavci, način imenovanja i rad komisije, i sva druga odnosna pitanja u skladu za Zakonom.

Pravilnik o javnim nabavkama u preduzeću, usklađen je sa donesenim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, koji je na snazi od kraja prošle godine.

Svaki radnik ugovornog organa dužan je u provedbi postupaka javnih nabavki postupati u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata, ovog Pravilnika i Etičkog kodeksa preduzeća.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje se primjenjivati Pravilnik o javnim nabavkama JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići , broj 02-III-55/16 od 16.08.2016. godine.

Novi Pravilnik možete preuzeti ovdje.