Novosti

03Mar

Potpisan ugovor od pola miliona KM za unaprjeđenje funkcionisanja Spomenika prirode "TAJAN"

Generalni direktor preduzeća, Jasmin Devedžić i Federalna ministrica okoliša i turizma, Edita Đapo, potpisali su ugovor za unaprjeđenje funkcionisanja zaštićenog područja Spomenik prirode “TAJAN”, a izdvojena sredstva su planirana Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 500.000,00 KM, a odobrena sredstva će po stavkama iz potpisanog ugovora biti raspoređena za rekonstrukciju mostova na putu prema jezeru Mašica, sanaciju puteva, radove na uređenju jezera Mašica, postavljanje videonadzora, nabavku terenskog vozila i izradu Plana upravljanja spomenikom prirode “TAJAN”.

Ministrica Đapo se zahvalila zastupnicima koji su glasali za prijedlog dodjele sredstava Spomeniku prirode “TAJAN” i iskazala zadovoljstvo činjenicom da će se na ovaj način pomoći ovom prirodnom biseru, kazavši da je namjera samog projekta poboljšanje uslova rada i boravka u ovom prekrasnom dijelu naše domovine.

Direktor Devedžić je istakao da će dodjeljena sredstva biti utrošena u projektne aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju putne infrastrukture i pristupu prirodnim ljepotama ovog područja, te u svrhu zaštite prirode, što će unaprijediti turističku ponudu Spomenika prirode.

Spomenik prirode “TAJAN”, dat je na upravljanje javnom preduzeću ”Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona”d.o.o. Zavidovići 2013. godine, a Zakonom o proglašenju Spomenika,  detaljno su opisane sve aktivnosti koje se odnose na vjerodostojno i adekvatno upravljanje ovim zaštićenim područjem i obaveze koje iz njih proizilaze.

Ukupna  površina Spomenika prirode „Tajan“ iznosi 4.948,35 ha, od čega 4.038,35 ha pripada općini Zavidovići, a 910,00 ha općini Kakanj.

Proglašenje zaštićenog područja za cilj ima očuvanje trajnih prirodnih karakteristika jedinstvenog i značajnog kvaliteta okoliša, otklanjanje i sprječavanje eksploatacije i oštećenja prirode, te omogućavanje stanovništvu koje živi u granicama zaštićenog područja, korištenje prirodnih dobara u skladu sa ciljevima zaštite. Na taj način je osigurano očuvanje brojnih prirodnih, pejzažnih, hidroloških speleoloških, paleontoloških, edukativnih, naučnih i ekonomskih vrijednosti, te usklađivanje vrijednosti sa zaštitom, korištenjem i razvojem područja.

Značajno je napomenuti da je pristup sredstvima ovog projekta i sticanje prava apliciranja na sve projekte podrške i razvoja iz Bosne i Hercegovine ali i apliciranje za sredstva IPA fondova i ostalih međunarodnih institucija, omogućen zahvaljujući ranijm aktivnostima koje je Uprava društva poduzela na rješavanju zaostalog enermnog duga prema Poreznoj upravi FBiH nastalog u periodu od 2008. do 2011. godine,  što je do tada bilo onemogućeno zbog navedenog dugovanja.  

Realizacijom ovog značajnog projekta, olakšat će se pristup sadržajima koje nudi sam Spomenik i ugođaj boravka u prirodi učiniti posebnim iskustvom.