Novosti

19Jan

Uprava održala sastanak sa Sindikalnim odborom preduzeća

Na zahtjev Sindikalnog odbora društva, jučer je u prostorijama Uprave društva, održan sastanak sa članovima Uprave oko angažmana 98 radnika, kojima su ugovori o radu na određeno vrijeme istekli sa 25.12.2022. godine. Sastanku je prisustvovala i predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira, Lejla Ćatić.

Predstavnici sindikata su na sastanku izrazili zabrinutost, ne samo za egzistenciju ovih radnika, nego i za nastavak proizvodnog procesa u preduzeću, s obzirom da se radi o većinski proizvodnoj radnoj snazi. 

Uprava društva je informisala Sindikalni odbor, da je od 01.01.2023. godine planirano angažovanje radne snage na određeno vrijeme, u skladu sa Uredbom o zapošljavanju u javnom sektoru u ZDK. Međutim,  u međuvremenu je Vlada Zeničko – dobojskog kantona donijela Zaključak broj: 02-30-19140/22 od 26.12.2022. godine kojim je  naloženo obustavljanje novog zapošljavanja u svim ustanovama, organima, javnim preduzećima pod kontrolom Zeničko-dobojskog kantona u periodu privremenog finansiranja, odnosno do usvajanja budžeta za 2023. godinu, što će reći da se zaključak odnosi i na ovo preduzeće, čiji je osnivač Vlada Zeničko – dobojskog kantona.

Poštujući Zaključak Vlade ZDK kao osnivača preduzeća s jedne strane, a vodeći se željom za neugrožavanjem proizvodnog procesa, s druge strane, Uprava društva je uputila dopis Vladi Zeničko – dobojskog kantona kojim traži izuzeće preduzeća od navedenog zaključka, s obzirom da se radi o proizvodnoj radnoj snazi.  

Na ovakav zahtjev Uprava društva nije dobila pozitivan odgovor, te je 16.01.2023. godine, ponovo uputila dopis resorom ministarstvu, sa precizno navedenim razlozima za opravdanost angažovanja radnika, između ostalog jer se radi o preduzeću koje nije budžetski korisnik, te sve svoje prihode ostvaruje poslujući po zakonima tržišta, odnosno od prodaje drvnih sortimenata,

Osim toga, radi se o većinski deficitarnim zanimanjima, te bi ovakva dugotrajna odluka mogla značiti gubitak radne snage koju je jako teško pronaći na tržištu rada. Nadalje, angažovanjem radne snage na određeno vrijeme, radnici bi bili odjavljeni sa Zavoda za zapošljavanje, odnosno sa budžeta kantona, a svojim privređivanjem u preduzeću, za njih bi se plaćale i obaveze koje proizilaze iz zakona.

S obzirom da je i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira – Sindikalni odbor Javnog preduzeća „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, također uputio dopise Vladi ZDK i resornom ministarstvu vezano za navedeno, Uprava preduzeća je iskazala nadu da će Vlada ZDK i resorno ministarstvo prepoznati specifičnost ovog preduzeća u odnosu na druge budžetske korisnike te napraviti izuzeće i omogućiti zapošljavanje neophodne radne snage.