Novosti

12Sep

Novi šumski traktori za poslovne jedinice u Olovu i Varešu

Vodeći se potrebama preduzeća i u situaciji kada dotrajala šumska mehanizacija usporava proizvodne procese u preduzeću, Uprava je u skladu sa Planom javnih nabavki, naložila provođenje postupka nabavke za tri nova šumska traktora.

Nabavka je izvršena od kompanije “DRR AUTO”d.o.o. Kiseljak, a nabavljeni su traktori Hittner Ecotrack 140 V.  

U skladu sa trenutnim potrebama na terenu, dva šumska traktora će biti raspoređena u najveću poslovnu jedinicu “Šumariju Olovo”, dok će jedan dužiti poslovna jedinica “Šumarija Vareš”.

“Nastojimo da kroz nabavku sredstava modernizujemo šumsku mehanizaciju i zamijenimo zastarjelu, koja se koristi decenijama, a sve kako bismo povećali produktivnost. Planiramo da i u narednom periodu, kroz nabavku nove mehanizacije ostvarimo što bolje rezultate”, istakao je generalni direktor Jasmin Devedžić.

Ovo je druga nabavka novih traktora, jer je Uprava preduzeća, u 2019. godini izvršila nabavku četiri nova šumska traktora, i ove dvije dvije nabavke se mogu svrstati među najveće investicije u preduzeću od njegovog osnivanja.

Za zahtjevan posao u šumi, od velikog je značaja i sigurnost radnika, te će nabavke novih mašina, koje su sigurnije i kvalitetnije, značajno utjecati i na bolje i efikasnije izvođenje radova u šumi.   

Preduzeće je u prethodnih par godina nabavilo veliki broj novih voznih jedinca i taj trend će se nastaviti i ubuduće jer zamjena mašina koje su stare preko trideset godina, novim, znači i manje kvarova i manje izdataka za rezervne dijelove.

Važno je napomenuti da se sredstava za obnovu mehanizacije pažljivo planiraju i da se ovakve investicije dugoročno gledano višestruko isplatite.