Novosti

16Jun

Rekonstrukcija mostova na lokalitetu Franjkići u PJ"Šumarija Olovo"

U odjelu 94. i 95., na lokalitetu Franjkići, u poslovnoj jedinici „Šumarija Olovo“- RJ“Duboštica“, izvršena je rekonstrukcija mosta na kamionskom putu. Rekonstrukcija je izvršena vlastitom radnom snagom a sredstva su obezbijeđena iz redovnog poslovanja.

Mostovi na kamionskim putevima su izloženi čestim bujičnim nanosima, a s obzirom da se radi o velikim količinama tereta koji se preko njih prevozi, mora se voditi računa o njihovim stalnim obnovama. Ovom putnom infrastrukturom se odvija i prevoz radnika do radnih mjesta, što je dodatna opravdanost za njihovo stalno održavanje.

Također, planirana je rekonstrukcija još jednog mosta na istom kamionskom puta, koja će, biti realizovana na isti način.

Svojevrsna je to priprema i za jesen i sezonu kiša, koje, skoro pa po pravilu unište mnoge šumske komunikacije, te je stalno ulaganje u njihovo održavanje neminovno kako bi se olakšao pristup drvnim sortimentima.