Novosti

29Mar

Terenska posjeta studenata i profesora sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu

U cilju pružanja podrške mladim i nastavka dobre međusobne saradnje, rukovodstvo poslovne jedinice „Šumarija Zavidovići“, bilo je domaćin profesorima i studentima sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Profesori Besim Balić i Velid Halilović, odlučili su se za terensku posjetu ovom preduzeću i ovakav vid pomoći studentima pri izradi magistarskih radova, jer se projektni zadatak odnosi na utjecaj propisanog načina premjera na greške izračunate zapremine oblog drveta jele i smrče, i prijedlog novog mjernog postupka. 

Cilj je bio da se praktičnom prezentacijom dođe do konkretnih podataka koji će poslužiti kao materijal za dalju obradu.

„Mladi su, svakako budućnost naše zemlje pa tako i šumarstva, i uvijek ćemo rado podržati ovakve inicijative, jer smo i sami prošli kroz proces obrazovanja, i svi znamo koliko nam pomoć i podrška starijih kolega pomaže pri sticanju vlastitih iskustava“, kazao je Vehid Muhić, rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Zavidovići“.

Iako je trend odlaska mladih sve veći i, nažalost, većina njih se sprema za radne angažmane u nekoj od europskih zemalja, ovo je jedan od konkretnih primjera, kako mladim ljudima pomoći da dođu do željenih rezultata i iskazati im punu podršku u ostvarivanju istih, kroz angažman cijele zajednice koja će ih pripremiti za ostanak u zemlji kojoj pripadaju.

Treba napomenuti da preduzeće ima zaista dobru saradnju sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu te da će i ubuduće biti aktivan partner kako samoj ustanovi, tako i studentima.