Novosti

25Mar

Apel građanima na veću odgovornost radi prevencije požara

Kao i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, zbog izuzetno pogodnih vremenskih uslova, u posljednjih 15-tak dana registrovan je veliki broj šumskih požara na području Zeničko – dobojskog kantona. U ovom trenutku možemo reći da je situacija prethodnih dana alarmantna, jer se broj požara povećava iz dana u dan.

Koliko je situacija zabrinjavajuća, govori i podatak da je u toku 2022. godine, i uz izuzetno niske martovske temperature, do sada registrovano 45 požara (u čijem gašenju su učestvovali uposlenici JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići). JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići nema kapacitete da gasi ovako veliki broj požara u ovako kratkom intervalu, gdje se na području jedne Šumarije zna desiti da je istovremeno aktivno i nekoliko požara.  Također, problem predstavlja i gašenje požara u miniranim područjima, gdje su onemogućeni pristupi požarima i lokalizovanje istih u ranoj fazi nastanka.  

U cilju sveobuhvatne zaštite šumskih resursa od šumskih požara, pozivamo na veću odgovornost građana koji se kreću ili borave u blizini šuma, da ne pale vatru u šumama i na šumskom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume, da poljoprivrednici vode računa o blizini šume prilikom proljetnog čišćenja poljoprivrednog zemljišta, ali pozivamo i sve nadležne institucije od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, SIPA-e, tužilaštava sa svih nivoa vlasti, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, entitetskih i kantonalnih resornih ministarstava šumarstva i Ministarstava unutarnjih poslova, da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema, te konkretnim mjerama sankcionišu pojedince ili grupe ljudi odgovorne za izazivanje šumskih požara.

Ovo posebno iz razloga što je, Krivičnim Zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, za izazaivanje šumskog požara zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno izazivanje više šumskih požara, propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.

Značajno je napomenuti i da je za gašenje požara jako važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti nadležne institucije, profesionalnu vatrogasnu stanicu, policijsku stanicu, službu civilne zaštite ili Javno preduzeće“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“d.o.o. Zavidovići.

Dakle, pozivamo sve građane i institucije da zajednički zaštitimo najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje te spriječimo ugrožavanje šumskih ekosistema, s obzirom da su štete izazavane požarima nesagledive u ekonomskom, ekološkom i svakom drugom pogledu.

Čuvajmo šume od požara!