Novosti

23Mar

Akcije pošumljavanja provedene u Žepču i Visokom

Akcije povodom obilježavanja 21.marta, Međunarodnog dana šuma, bit će provođene tokom cijele sedmice. U poslovnoj jedinici „Šumarija Žepče“, u akciji pošumljavanja su učestvovali radnici ove poslovne jedinice i radnici Kantonalne uprave za šumarstvo – Odjeljenje Žepče.

Zasađeno je 2.000 sadnica bijelog bora.

Osim u PJ“Šumarija Žepče“, na terenu su sadili i radnici poslovne jedinice „Šumarija Visoko“, gdje je zasađeno 750 sadnica bijelog bora.