Novosti

22Mar

Akcije pošumljavanja povodom Dana šuma širom ZDK

Većina poslovnih jedinica, povodom 21. marta Međunarodnog dana šuma, organizovale su akcije pošumljavanja. 

Akcije su provedene u poslovnim jedinicama "Šumarija Zavidovići", "Šumarija Vareš", "Šumarija Maglaj". Druge poslovne jedinice, planirat će akcije u skladu sa vremenskim prilikama, s obzirom da je u visokim predjelima, dio šume još uvijek pod sniježnim pokrivačem. 

Iako je tokom proteklog vikenda imala velike probleme sa požarima, poslovna jedinica "Šumarija Vareš" je uspjela organizovati akciju sadnje sa radnicima ove poslovne jedinice i radnicima Kantonalne uprave za šumarstvo - Odjeljenje Vareš. 

Svake godine, broj zainteresovanih za akcije je sve veći, tako da će i ove godine, osim radnika našeg preduzeća, akcije podržati i Kantonalna uprava za šumarstvo, udruženja građana, ekološka udruženja, lovačka društva, osnovne i srednje škole, te društveno odgovorne kompanije.

Tokom ovogodišnjih akcija pošumljavanja povodom Dana šuma, planirana je sadnja oko 20.000 sadnica raznih vrsta drveća, a cjelokupan sadni materijal proizveden je u našim rasadnicima.

U poslovnoj jedinici "Šumarija Maglaj", akciju pošumljavanja, osim radnika ove poslovne jedinice, podržali su i učenici osnovnih i srednjih škola. 

Akciji pošumljavanja organizovanu od strane poslovne jedinice "Šumarija Zavidovići", pridružili su se, osim radnika ove poslovne jedinice i radnici Kantonalne uprave za šumarstvo - Odjeljenje Zavidovići, te učenici drugog razreda srednje Šumarske škole iz Zavidovića. 

Poslovne jedinice ovog preduzeća će, osim sadnog materijala, obezbijediti i stručni nadzor na izvođenju radova, organizovati prevoz za učesnike, alat za pošumljavanje te hranu i piće za učesnike akcija.