Novosti

21Mar

Centralna akcija povodom obilježavanja 21.marta, Dana šuma, organizovana u PJ"Šumarija Tešanj"

Na sjednici Generalne skupštine Europske poljoprivredne konfederacije 1971. godine odlučeno je da se prvi dan proljeća, 21. mart obilježava kao Svjetski dan šuma. U godinama poslije, ovaj dan se obilježava širom svijeta kako bi se doprinijelo povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosistema.

Šume Bosne i Hercegovine su u najvećem procentu prirodne šume, sačinjene od autohtonih vrsta drveća a važno ih je ne posmatrati samo kao izvor drvne sirovine, jer su one puno više od toga. 

Osim što nam obezbjeđuju vodu i vazduh, šume nas štite od poplava, erozija i bujica, te su stanište za život mnogih vrsta biljaka i životinja, a karakteristika naših šuma je bogatstvo diverziteta.

Šumama u našoj zemlji gazduju šumskoprivredna preduzeća na principu trajnosti što znači da je šuma trajna kategorija, odnosno da nisu dozvoljene gole sječe a siječe se masa drveta koja je nešto manja od mase koja je prirasla u proteklom periodu.

Ovaj način gazdovanja se u savremenoj šumarskoj nauci smatra za jedan od najprihvatljivijih, jer ima najmanje udare na ekosistem.

Kako bi dosljedno obilježilo 21.mart, Međunarodni dan šuma, Javno preduzeće „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“d.o.o. Zavidovići, već tradicionlano, povodom ovog dana, organizuje akcije pošumljavanja u svim gradovima ovog kantona.

Centralna akcija pošumljavanja, povodom Dana šuma, ove godine je održana u Poslovnoj jedinici "Šumarija Tešanj". 

"Šira poruka koju smo željeli poslati organizovanjem akcija pošumljavanja povodom međunarodnog dana šuma je ukazati na značaj da ne samo ovaj dan, nego i svaki dan podsjećamo jedni druge, da prirodni resursi nestaju ukoliko se ne obnavljaju, da se ponašamo odgovorno prema šumskim resursima, jer samo tako ćemo i u budućnosti moći koristiti benefite koje imamo od najvrjednijeg prirodnog bogatstva naše zemlje", kazao je Generalni direktor preduzeća, Jasmin Devedžić, koji je učestvovao na akciji sadnje u Tešnju.

Učesnici akcije u Tešnju su posjetili i izletište "Studenac", gdje je rukovodilac poslovne jedinice "Šumarija Tešanj", Samira Smailbegović, prisutnima predstavila aktivnosti koje se provode na njegovom održavanju.  

Ove godine, osim pošumljavanja, posvetit će se pažnja i njegi šumskih kultura, koja je jednako važna kao i sama sadnja sadnica.

Kako je Dan šuma ujedno i prvi dan proljeća, možemo reći da je osim simbolike buđenja prirode, ovo vrijeme i za buđenje i osvještenje nas samih o značaju šume za čovjeka i njenim opštekorisnim funkcijama.