Novosti

22Feb

Nabavljena LZS za tehničko osoblje

U centralni magacin u Zavidovićima izvršena je isporuka ličnih zaštitnih sredstava za tehničko osoblje. Robu je isporučila firma „INKOS“d.o.o. Kakanj, a po osnovu provedene javne nabavke br. 77/21.

Vrijednost nabavljene opreme je 54.000,00 KM, bez PDV-a.

Nabavljeno je, ukupno 300 kompleta, koji uključuju jakne, hlače i cipele.

Nakon preuzimanja robe od isporučioca, opremu će preuzeti poslovne jedinice, te će se dalje distribuirati na teren.