Novosti

16Feb

S proljećem, preduzeće počinje proces certifikacije preostala dva ŠPP

Danas je u prostorijama Uprave društva organizovan radni sastanak sa rukovodiocima poslovih jedinica na temu certificiranja šuma na području gospodarenja preduzeća. Sastanku je, osim rukovodilaca poslovnih jedinica, prisustvovao i Izvršni direktor za tehničke poslove, Đonlagić Smail, a koordinator sastanka je bio Rukovodilac službe za zaštitu i certificiranje šuma, dr.sci.Zahirović Kenan.

S obzirom da se određene poslovne jedinice, do sada nisu susretale sa procesom certificiranja, koordinator sastanka je usmjerio sastanak u pravcu njihovog informisaja o načinu provođenja audita na jednom šumskoprivrednom području ali i na razmjenu iskustva sa kolegama koji su uspješno završili proces certificiranja ali i kontrolnih ocjena.

Prisutnima su predočeni i najčešći problemi poslovnih jedinica s kojima su se u dosadašnjem radu na certifikaciji susretale, kao i manje neusaglašenosti evidentirane prilikom glavne ali i kontrolnih ocjena, koje su uspješno otklonjene tokom predviđenog perioda, ali koje je potrebno izbjeći u narednim auditima.

Dosadašnje aktivnosti na certificiranju šuma, rezultirale su dobijanjem FSC certifikata za tri šumskoprivredna područja, „Gornjebosanko“, „Olovsko“ i „Krivajsko“.  Početkom proljeća, planiraju se aktivnosti na glavoj ocjeni za šumskoprivredna područja „Natron – Usorsko – Ukrinsko“ i „Kakanjsko“, čime će područje gospodarenja biti u cjelosti pokriveno FSC certifikatom.

Osim toga, vršit će se i redovna kontrola FSC certifikata za tri područja koja su već obuhvaćena certifikatom.