Novosti

01Feb

Preduzeće potpisalo pismo namjere o bratimljenju sa četiri regionalne direkcije šumartva u Turskoj

Tokom protekle sedmice, Generalna direkcija šumarstva Republike Turske, bila je domaćin posjete predstavnicima svih preduzeća koja gazduju šumama na području Federacije Bosne i Hercegovine a koja je organizovana u koordinaciji sa Udruženjem šumarskih inženjera i tehničara FBiH.

                                                                                      (Zajednička fotografija)

Članovi delegacije ispred Javnog preduzeća „Šumsko privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići bili su izvršni direktor za pravne poslove Čamdžić Mesud i izvršni direktor za ekonomsko – finansijske poslove Perković Anto.  

                                                    (Predstavnici preduzeća na ceremoniji potpisivanja pisma namjere)

Prilikom posjete, u svrhu unapređenja naučne i stručne saradnje zasnovane na kontinuiranim aktivnostima između sektora šumarstva Republike Turske  „Ministarstva poljoprivrede i šumarstva“ – Generalne direkcije za šumarstvo – Regionalne direkcije šumarstva Sakarya, Regionalne direkcije šumarstva Sanliurfa, Regionalne direkcije šumarstva Bolu i Regionalne direkcije šumarstva Istanbul, a s obzirom na opće ekološke interese društva o održaivom gazdovanju šumama, potpisano je pismo namjere o bratimljenju sa Javnim preduzećem „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići.

                                                                                           (Potpisivanje pisma namjere)

Ceremonija potpisivanja pisma namjere o međusobnom bratimljenju, održana je 24. januara  u Antaliji a program posjete je, osim ove aktivnosti, uključivao i posjetu trening centru i obilazak opožarenih površina u regiji Antalija.

Zajedničku saradnju sa regionalnim direkcijama šumarstva potpisali su svi učesnici posjete i kroz intenziviranje odnosa u narednom periodu, realizovat će se različiti projekti od zajedničkog značaja.

                                                                                (Zasađena su i prva zajednička stabla)

Svi potpisnici pisma namjere o bratimljenju su saglasni da će ovo biti početak jedne dugotrajne i predivne saradnje.