Novosti

13Jan

U novu godinu sa FSC certifiktom za ŠPP"Krivajsko"

Novu poslovnu godinu započeli smo sa dobrim vijestima. Naime, od ovlaštene certifikacijske kuće „Soil Association Certification“ iz Velike Britanije, stigla je informacija da je preduzeće od 12.01.2022. godine vlasnik međunarodnog FSC certifikata za ŠPP”Krivajsko”.

Rezultat je to višemjesečnih aktivnosti koje su provođene na području poslovnih jedinica “Šumarija Zavidovići”, “Šumarija Zenica” i “Šumarija Žepče”.

Kao i kod ranijih ŠPP, u procesu dobijanja certifikata obrađeni su: sistemi gospodarenja, sastav šuma, površine značajne za biološku raznolikost, izračun godišnje sječe po volumenu i vrstama, šume visoke vrijednosti očuvanja, sistemi kontrole (sistemi i dokumenti koji se koriste za praćenja tokova materijala), proizvodnja u prethodnim periodima (stvarna, trenutna i očekivana), tehnike iskorištavanja, nešumarske aktivnosti koje se provode na području gospodarenja.

Urađeni su terenski obilasci, razgovori sa upravnicima i radnicima te ispunjene liste pitanja za gospodarenje šumom a izvršen je i pregled dokumentacije (zapisi o provedenoj obuci, ugovori, planovi gazdovanja, karte i osnove gazdovanja). Lokacije su izabrane na način da uključe područja nedavnih ili tekućih radova, područja javnog pristupa, područja vrijednosti očuvanja.

Osim certificiranja ŠPP”Krivajsko” koje se rasprostire na 83.134,1 ha, ranije je izvršena i certifikacija ŠPP”Gornjebosanko” i ŠPP”Olovsko”, koji se rasprostiru na površini od 62.163,86, što će reći da je ukupno certificirano 145.297,96 ha, ili skoro 80% cjelokupnog područja kojim ovo preduzeće gospodari.

FSC certifikat se izdaje na period od pet godina a njegovo trajanje u tom periodu uvjetovano je uspješnim godišnjim procjenama.

U toku ove godine planirana je i certifikacija preostala dva šumskoprivredna područja, ŠPP”Kakanjsko” i ŠPP”Natron – Usorsko – Ukrinsko”, čime ćemo ovaj process privesti kraju i nastaviti na njegovom održavanju u narednim godinama.