Novosti

10Dec

Prijavni obrazac za apliciranje na javni oglas za prijem u radni odnos

Skrećemo pažnju kandidatima koji se prijavljuju na javni oglas br. 03-5884-1/21, da su dužni prijavu na javni oglas podnijeti na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog javnog oglasa i koji možete preuzeti na web stranici preduzeća ili u sjedištu preduzeća ili u najbližoj poslovnoj jedinici preduzeća.

  OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI OGLAS  (preuzmite klikom na obojeni dio teksta)

Također, skreće se pažnja kandidatima da uredno popune prijavni obrazac i da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena javnim oglasom.

Upozoravaju se kandidati koji ne dostave prijavu na propisanom obrazcu sa svim elementima navedenim u prijavi ili prijava ne bude potpisana od podnosioca prijave ili dostave prijavu koja je neblagovremena, nepotpuna ili neuredna, bit će isključeni iz  dalje procedure javnog oglasa.

Ova prijava se odnosi istovremeno i na radna mjesta na neodređeno vrijeme i na radna mjesta na određeno vrijeme.

Redoslijed radnih mjesta navesti po vlastitom izboru, obzirom da će se u slučaju ispunjavanja uslova na više radnih mjesta , rangiranje i odluka o prijemu u radni odnos donositi na osnovu prioriteta navedenih u prijavi, čime se isključuje obaveza rangiranja za ostala radna mjesta iz prijave.