Novosti

09Dec

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme, br. 03-5884-1/21, od 09.12.2021. godine

Na osnovu članova 4. i  8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 8/19,19/20), članova 2. i 6. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići – prečišćeni tekst, te na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme broj: 03-5884/21 od 09.12.2021. godine raspisuje se:

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme br. 03-5884-1/21, od 09.12.2021. godine

Radni odnos na NEODREĐENO vrijeme raspisuje se za slijedeća radna mjesta:

I TEHNIČKI POSLOVI     

SLUŽBA ZA UZGOJ ŠUMA I SJEMENSKO –RASADNIČKU PROIZVODNJU

1. Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode - 1 izvršilac

 SLUŽBA ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

1. Referent iskorištavanja šuma, građenja i održavanja  - 1 izvršilac 

II PRAVNI POSLOVI

PRAVNA SLUŽBA

1. Pravni zastupnik II - 1 izvršilac

III  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO

1. Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca

2. Referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršilac

3. Referent šumarstva - 3 izvršioca

4. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca

5. Šumarski tehničar, primač – otpremač - 2 izvršioca

6. Sjekač – radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca

7. Radnik u šumarstvu - 7 izvršilaca

8. Vozač-pomoćni radnik “B”, “C” ktg. - 2 izvršioca

9. Vozač-pomoćni radnik “C”, “D”, “E” ktg. - 2 izvršioca

10. Automehaničar - 2 izvršioca

11. Autolimar-varilac - 1 izvršilac

12. Rukovalac građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik  - 1 izvršilac

13. Kočijaš-pomoćni radnik - 2 izvršioca

IV  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

1. Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca

2. Administrator-blagajnik  - 1 izvršilac

3. Referent šumarstva - 1 izvršilac

4. Šumarski tehničar, primač – otpremač - 2 izvršioca

5. Autolimar-varilac - 1 izvršilac

6. Automehaničar - 1 izvršilac

7. Bravar-tokar - 1 izvršilac

8. Glavni majstor- defektator - 1 izvršilac

9. Vozač-pomoćni radnik “B” ktg. - 1 izvršilac

10. Sjekač - radnik u šumarstvu - 10 izvršilaca

11. Radnik u šumarstvu - 10 izvršilaca

12. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu - 3 izvršioca

13. Čuvar -2 izvršioca

V  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

1. Poslovođa iskorištavanja šuma - 1 izvršilac

2. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac

3. Sjekač-radnik u šumarstvu  - 3 izvršioca

4. Automehaničar - 1 izvršilac

5. Vozač-pomoćni radnik “ D” ktg. - 1 izvršilac                       

VI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA

1. Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca

2. Administrator-referent za obračun plaće - 1 izvršilac

3. Referent fakturisanja-blagajnik - 1 izvršilac

4. Šumarski tehničar – klaser - 2 izvršioca

5. Sjekač-radnik u šumarstvu - 3 izvršioca

VII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE

1. Šumarski tehničar, primač – otpremač - 1 izvršilac

2. Rasadničar - 2 izvršioca

VIII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI

1. Inženjer u šumarstvu - 3 izvršioca

2. Stručni saradnik za projektovanje - 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar – klaser - 5 izvršilaca

4. Šumarski tehničar, primač – otpremač - 1 izvršilac

5. Magaciner - 1 izvršilac

6. Sjekač – radnik u šumarstvu- 3 izvršioca

7. Građevinski radnik - 2 izvršioca

8. Automehaničar - 1 izvršilac

9. Rasadničar - 1 izvršilac

10. Rasadničar-mašinista - 1 izvršilac

11. Čistačica - 1 izvršilac

12. Čuvar-štalar - 1 izvršilac

13. Vozač-pomoćni radnik “C”, “E” ktg. - 1 izvršilac

IX  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ MAGLAJ

1. Projektant u šumarstvu - 1 izvršilac

X  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ TEŠANJ

1. Pomoćni radnik - 2 izvršioca

Radni odnos na ODREĐENO vrijeme raspisuje se za sljedeća radna mjesta:

I  PRAVNI POSLOVI

SLUŽBA OSIGURANJA I ZAŠTITE

1. Tehnolog zaštite na radu - 1 izvršilac

II   TEHNIČKI POSLOVI

SLUŽBA ZA ZAŠTITU I CERTIFICIRANJE ŠUMA

1.Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima - 1 izvršilac              

III POSLOVNA JEDINICA “SPOMENIK PRIRODE TAJAN

1. Referent u info centru - 1 izvršilac

IV  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO

1. Inženjer u šumarstvu - 3 izvršioca

2. Stručni saradnik za projektovanje - 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar – klaser - 3 izvršioca

4. Šumarski tehničar, primač – otpremač - 4 izvršioca

5. Sjekač – radnik u šumarstvu - 11 izvršilaca

6. Radnik u šumarstvu - 19 izvršilaca

7. Referent fakturisanja i obračuna plaće-blagajnik -1 izvršilac

8. Administrator-blagajnik - 2 izvršioca

9. Geometar - 1 izvršilac

10. Čistačica - 1 izvršilac

11. Vozač-pomoćni radnik “ D” , “E” ktg. - 1 izvršilac

12. Vozač-pomoćni radnik “B”,”C” ktg. - 1 izvršilac

13. Kočijaš-pomoćni radnik - 10 izvršilaca

14. Rukovalac građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik - 2 izvršioca

15. Kovač-potkivač-pomoćni radnik - 1 izvršilac  

16. Automehaničar - 2 izvršioca

17. Autoelektričar - 1 izvršilac

18. Miner-kompresorista-pomoćni radnik - 1 izvršilac

19. Bravar-tokar - 1 izvršilac

V  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

1. Administrator-blagajnik  - 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar, primač – otpremač - 2 izvršioca

3. Poslovođa građenja - 1 izvršilac

4. Vozač-pomoćni radnik “B”,”C”, “D” ktg.   - 1 izvršilac

5. Sjekač - radnik u šumarstvu - 5 izvršilaca

6. Radnik u šumarstvu - 12 izvršilaca

7. Čistačica - 1 izvršilac

VI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

1.Administrator-blagajnik - 1 izvršilac

2. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac

3. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca

4. Vozač-pomoćni radnik “ D” ktg. - 1 izvršilac

5. Čistačica - 1 izvršilac                        

VII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VISOKO

1. Administrator-referent za obračun plaća-blagajnik -fakturista - 1 izvršilac

VIII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA

1. Poslovođa održavanja  - 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar, primač – otpremač - 1 izvršilac

3. Vozač-pomoćni radnik “B” ktg.  - 1 izvršilac

4. Radnik u šumarstvu - 1 izvršilac

5. Pomoćni radnik - 1 izvršilac

6. Čuvar - 2 izvršioca

7. Čistačica - 1 izvršilac

IX  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE

1. Rasadničar - 1 izvršilac

2. Rasadničar-mašinista - 1 izvršilac

3. Stručni saradnik u šumarstvu - 1 izvršilac

4. Projektant u šumarstvu - 1 izvršilac

X  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI                         

1. Šumarski tehničar – klaser - 4 izvršioca

2. Administrator-blagajnik - 1 izvršilac

3. Sjekač – radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

4. Radnik u šumarstvu - 1 izvršilac

5. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu  - 1 izvršilac

6. Rasadničar - 2 izvršioca

7. Pomoćni radnik - 1 izvršilac

8. Rukovalac građevinskom mehanizacijom - pomoćni radnik - 1 izvršilac                                                             

XI   POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ MAGLAJ

1. Stručni saradnik u šumarstvu - 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac

XII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ TEŠANJ

1. Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac

OPĆI USLOVI 

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude izabran.

DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS:

1. Prijava na oglas (svojeručno potpisana)

2. PBA-3 obrazac (CIPS potvrda o prebivalištu) – original

3. Diplomu o završenom obrazovanju (ovjerena kopija)

4. Potvrda o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija)

5. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna mjesta gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov

6. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom za radno mjesto “Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu” (ovjerena kopija)

7. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti za rad motornom pilom za radno mjesto “Sjekač-radnik u šumarstvu” (ovjerena kopija).

8. Za kandidate koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Zeničko-dobojskog kantona i Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica FBiH imaju pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima:

9. Uvjerenje nadležnog organa o statusu-priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, demobilisanog branioca i ĉlana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca (original ili ovjerena kopija ) 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

- Radni odnos na određeno vrijeme se zasniva u trajanju do 10 mjeseci.

- Za radna mjesta:

“Čistačica” u PJ “Šumarija Kakanj, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

“Projektant u šumarstvu” u PJ “Šumarija” Žepče , radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

 “Tehnolog zaštite na radu” u Pravni poslovi - Služba zaštite i osiguranja , radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine dana.

„Administrator-referent za obračun plaća-blagajnik –fakturista“ u PJ „ Šumarija“ Visoko, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine dana.

Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih objašnjenja Pilica Lejla, sekretar društva.

NAČIN PRIJAVE NA JAVNI OGLAS:

Kandidati su dužni prijavu na javni oglas podnijeti na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog javnog oglasa i isti se može preuzeti na web stranici preduzeća ili u sjedištu preduzeća ili u najbližoj poslovnoj jedinici preduzeća.

Skreće se pažnja kandidatima da uredno popune prijavni obrazac i da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena javnim oglasom.

Upozoravaju se kandidati koji ne dostave prijavu na propisanom obrascu sa svim elementima navedenim u prijavi ili prijava ne bude potpisana od podnosioca prijave ili dostave prijavu koja je neblagovremena, nepotpuna ili neuredna, bit će isključeni iz  dalje procedure javnog oglasa.

Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta, s tim da kandidat prilikom popunjavanja prijave upisuje radna mjesta na koja se prijavljuje po redoslijedu vlastitih prioriteta.   

KRITERIJI ZA BODOVANJE:

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje i osnovno obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. Intervju će vršiti komisija koja ima zadatak da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano visoko obrazovanje, postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom stručnom ispitu ( pismeni i usmeni dio) sa svakim kandidatom.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova, a najviše 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačnu ocjenu kandidata, za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje i osnovno obrazovanje, čini zbir bodova datih od svakog člana komisije.

Konačnu ocjena kandidata, za radna mjesta za koja je kao uslov propisano visoko obrazovanje,  čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje je kao poseban uslov propisana stručna sprema  BA-180 ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar, postupak  izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje.

Literatura za pismeni i usmeni stručni ispit:

Radna mjesta “Projektant u šumarstvu”, “Inženjer u šumarstvu”, “Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode”, “Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima”,“Stručni saradnik u šumarstvu”, “Stručni saradnik za projektovanje” i “Referent šumarstva”:

1. Zakon o šumama (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj: 8/13, 1/15 i 5/21)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona “, broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona “ ,broj: 13/13).

6. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (“Službene novine FBiH” broj: 71/05),

7. Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (“Službene novine FBiH “broj: 79/07),

8. Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (“Službene novine FBiH “broj: 79/07)

9. Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda( “Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 13/13).

Radno mjesto” Referent u info centru”

1. Zakon o šumama (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona “,broj: 8/13, 1/15 i 5/21)

2. Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/08),

3. Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”,

4. Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na području Spomenika prirode “Tajan”,

4. Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”.

Radno mjesto “ Pravni zastupnik  II“

1. Zakon o parničnom postupku FBiH („Službene novine FBiH“,broj:53/03,73/05,19/06,81/15)

2. Zakon o javnim preduzećima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09, 102/12)

3. Zakon o privrednim društvima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 81/15, 75/21)

4. Zakon o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18)

5. Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/19)

6. Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

Radno mjesto „Tehnolog zaštite na radu“

1. Zakon o zaštiti na radu („Službene novine FBiH“,broj: 79/20)

2. Pravila o procjeni rizika (“ Službene novine Federacije BiH”, broj 23/21)

3. Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 23/21)

4. Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 24/21)

5. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 34/21)

6. Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (“Službeni list SRBiH”,broj:20/85)

7. Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima (“Službeni list SRBiH”,broj:2/91)

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji to pravo ostvaruju  prema Zakonu o dopunskim pravima branilaca Zeničko-dobojskog kantona i Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica FBiH.

Kandidati su dužni prilikom prijave na oglas naznačiti status ratnog vojnog invalida, demobilisanog branioca i ĉlana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca po navedenim propisima, a prioritet po ovom osnovu dokazuju odgovarajućim uvjerenjem nadležnog organa koje prilažu prilikom prijave na oglas.

U slučaju da prilikom konačnog ocjenjivanja i rangiranja kandidata, dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, kandidati koji naznače da to pravo ostvaruju prema Zakonu o dopunskim pravima branilaca Zeničko-dobojskog kantona i Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica FBiH biće pozvani da dostave ostalu, zakonom propisanu dokumentaciju, na osnovu  koje ostvaruju prioritet u zapošljavanju.

O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu , dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za radno mjesto za koje će zaključiti ugovor o radu.

Prijave na oglas se mogu lično predati na protokol u poslovnim jedinicama, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: 

Javno preduzeće

“Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići

Ulica Alije Izetbegovića broj 25.

72220 Zavidovići 

Sa naznakom “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARAJ”

Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba).

Oglas se dostavlja i u JU"Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona" najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.

Prijava na oglas, sa traženim dokumentima, dostavlja se u roku od 10 dana od dana njegove posljednje objave.

Integralni tekst javnog oglasa sa detaljnim opisom pozicija, možete preuzeti ovdje. 

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.