Novosti

30Nov

ODRŽAN WEBINAR „PREVENCIJA I BORBA PROTIV ILEGALNIH AKTIVNOSTI I KORUPCIJE U ŠUMARSTVU - MEĐUNARODNI PROCESI I PRAKTIČNA ISKUSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Dana 26. i 27. novembra 2020. održan je webinar (online seminar) pod nazivom „Prevencija i borba protiv ilegalnih aktivnosti i korupcije u šumarstvu - međunarodni procesi i praktična iskustva u Bosni i Hercegovini“. Webinar je održan putem online platforme i organiziran je u okviru projekta „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu“ koji implementiraju CNVP, FEA i Green Home u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Ciljevi projekta su umrežavanje aktera iz sektora šumarstva, povećanje transparentnosti, dobra uprava, razvoj kapaciteta i mehanizama za borbu protiv kriminala i korupcije, kao i izrada/usvajanje Akcionih planova za suzbijanje ilegalnih aktivnosti u šumarstvu.

Webinaru su prisustvovali profesori sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uposlenici iz sektora šumarstva, državnih institucija, kao i uposlenici iz sektora zaštite prirode, okoliša i drvne industrije. Ovaj dvodnevni webinar je održan sa ciljem jačanja kapaciteta i razmjene iskustva uposlenika u sektoru šumarstva, kao i ostalih zainteresiranih strana, u vezi sa prevencijom i spriječavanjem korupcije i ilegalnih aktivnosti povezanih sa procesom gazdovanja i korištenja šumskih ekosistema.

Tema webinara je bilo i certificiranje šuma, u okviru čega su održane dvije prezentacije; „Certificiranje održivog gazdovanja šumskim resursima“ i „Iskustva i izazovi kreiranja FSC standarda za Bosnu i Hercegovinu“, koje je prezentirao mr.sci. Bruno Marić. Pored navedenog, prezentirana je i tema „Mogućnosti primjene savremenih GIS alata u cilju praćenja, prevencije i borbe protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu“, pri čemu je objašnjen način primjene ArcMap softvera u praćenju i potencijalnom sprječavanju ilegalnih aktivnosti. Zanimljiva tema je bila i „Informacioni sistem za praćenje procesa proizvodnje u šumarstvu (Analitičko – poslovni informacioni sistem/APIS)“.

Ovim programom, osim što se omogućava praćenje faza rada u šumarstvu, omogućava se i planiranje rada menadžmenta u skladu sa postignutim rezultatima, a koje program detaljno prikazuje. Također, omogućava praćenje realizacije šumskogospodarske osnove, te samim time i strateško planiranje za period važenja osnove. Predavači su na webinaru učesnike upoznali sa međunarodnim i lokalnim procesima koji su usmjereni na prevenciju i borbu protiv korupcije i ilegalnih aktivnosti u šumarstvu, te sa praktičnim iskustvima i modalitetima za suočavanje sa ovim problemima. Ispred JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići ovom webinaru su prisustvovali uposlenici Službe za zaštitu i certificiranje, Kenan Zahirović i Merisa Osmanović.