Novosti

04Nov

Zajednička akcija pošumljavanja lovačkog društva"Kiseljak" i radnika PJ"Šumarije Tešanj"

S obzirom da se na tender za šumsko - uzgojne radove u PJ"Šumariji Tešanj" nije javio niti jedan izvođač, radnici poslovne jedinice su  preraspodjelom poslova i bez prekidanja procesa proizvodnje, prošle sedmice započeli šumsko - uzgojne radove koji su planirani za jesen 2020 god., a koji podrazumijevaju pripremu terena za prirodno podmlađivanje, pripremu terena za pošumljavanje i pošumljavanje.

U subotu, 31.oktobra, radnicima se pridružilo i 40 lovaca LD "Kiseljak" Tešanj kako bi podržali akciju pošumljavanja. Poslovna jedinica"Šumarija Tešanj" s ovim udruženjem ima izuzetno dobru i uspješnu dugogodišnju saranju, a njegovi članovi slove za velike ljubitelje šume, koji se rado odazivaju svim akcijama koje za cilj imaju njeno očuvanje. 

Pošumljavanje je vršeno u GJ"Tešanjka", na dva objekta. U odjelu 25. zasađeno je 800 sadnica jasena- Fraxinus excelsior, a u odjelu 12. zasađeno je ukupno 750 sadnica hrasta - Quercus petraea i javora- Acer pseudoplatanus.

Ukoliko vremenske prilike dozvole i narednih dana će se nastaviti sa akcijom.