Novosti

02Nov

Uspješno završen nadzor FSC certifikata za ŠGP „Gornjebosansko“ i „Olovsko“

U periodu od 27.-30.10.2020. godine izvršen je redovan nadzor FSC certifikata za ŠGP“Gornjebosansko“ i „Olovsko“. Nadzor su obavili predstavnici neovisne institucije za certificiranje Soil Association Certification. Vođa tima za audit je bio Stanislav Lazarov iz Bugarske (PhD), a tehnički ekspert i prevodilac je bio Hrvoje Boras iz Hrvatske. Uposlenici Službe za zaštitu i certificiranje šuma, dostavili su svu potrebnu dokumentaciju te obavili terenske obilaske sa auditorima. Sve aktivnosti nadzora ove godine su obavljene u poslovnim jedinicama „Šumariji Vareš“ i „Šumariji Visoko“. 

Nakon što su završeni terenski obilasci i pregled dokumentacije, održan je sastanak u Upravi preduzeća, gdje su predočeni rezultati audita do kojih su auditori došli prilikom kontrole.

U svom obraćanju, gospodin Lazarov je kazao kako je već dugo vremena imao želju da upozna sistem gazdovanja šumama u našoj zemlji, kao i naše šume.

Prema njegovim riječima, šume koje posjedujemo su zaista hvale vrijedne te je dodao kako je zadovoljan načinom na koji je audit organizovan, profesionalizmom na terenu i poštivanju sigurnosnih mjera kada je u pitanju pandemija COVID – 19 virusa, koja je postavila izazove na sve sfere života pa tako i na šumarstvo.

Prilikom višednevne posjete, ustanovljeno je da nisu pronađene velike neusaglašenosti te je tokom prezentacije navedeno nekoliko manjih neusaglašenosti koje će preduzeće u toku jedne godine morati uskladiti, što je svojevrsna prilika i za unaprjeđenje poslovanja.

Većina manjih neusaglašenosti se odnosi na zahtjeve novog nacionalnog FSC standarda za Bosnu i Hercegovinu.

„Uprava preduzeća i tim ljudi koji je zadužen za certificiranje, na čelu sa dr.sci. Kenanom Zahirovićem napravili su veliki pomak kada je u pitanju certifikacija dva šumskogospodarska područja i insistiranje na prihvatljivom načinu gazdovanja će, svakako, biti među prioritetima poslovanja, kako bi svi principi bili usklađeni sa FSC nacionalnim standardom za Bosnu i Hercegovinu“ istakao je Jasmin Devedžić, direktor preduzeća.

U toku ove godine bilo je planirano certificiranje i ostalih šumskogospodarskih područja, ali je implementacija ovog projekta prolongirana za narednu godinu s obzirom na dešavanja koja su uzrokovana pandemijom COVID – 19 virusa.