Novosti

28Oct

Ispravka Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme br. 03-4696-1/20, od 21.10.2020. godine

Na osnovu člana 21. Statuta Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 12/17), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, te na osnovu Odluke o ispravci Odluke o potrebi prijema u radni odnos na određeno radno vrijeme broj: 03-4696-2/20 od 20.10.2020. godine objavljuje se:

ISPRAVKA JAVNOG  OGLASA

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj: 03-4696-1/20 od 21.10.2020. godine

Vrši se ispravka teksta Javnog oglasa za prijem u radni odnos određeno radno vrijeme broj: 03-4696-1/20 od 21.10.2020. godine koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na web stranici preduzeća (www.spdzdk.ba),  na web stranici osnivača- Zeničko-dobojsko kanton (www.zdk.ba) i web stranici Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (https://zdk-szz.ba) na način: “Radno mjesto „Administrator-blagajnik-magaciner“ pri poslovnoj jedinici „Šumarija“ Vareš, radna jedinica Zvijezda briše se“.

Kandidati koji su se prijavili na navedeno radno mjesto, mogu izuzeti svoju dokumentaciju svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati u prostorijama preduzeća.